lunes, diciembre 12, 2005

123) PER A QUAN LA COMARCALISACIO DE LA PATRIA?

L' actual mapa comarcal valencià es prou millorable.
123) Llengua Valenciana Si. 15-9-2005.
PER A QUAN LA COMARCALISACIO DE LA PATRIA?
Ferrer.


Una de les mes nefastes desgracies ocorregudes en temps recents ha segut dividir la patria en tres provincies. Una catastrofe comparable a la Batalla d’ Almansa o la Guerra Civil. La divisio provincial es artificial, arbitraria i aliena a la propia societat valenciana, a la que no es consultà mai. A mes, fomenta la confrontacio entre els distints municipis, minva el sentiment de valenciania i sobretot alimenta un provincianisme extrem en les ciutats d’ Alacant i de Castello de la Plana. La provincialisacio ha dividit al nostre poble encara mes si cap.

Propugne eliminar les tres provincies i ficar comarques com uniques divisions administratives. Aixo permetria una major agilisacio de la burocracia i una optimisacio dels recursos, al resoldre un ciutada les seues gestions a la capital de comarca i no a la de provincia com ocorre ara. A banda d’ aixo, eliminaria el provincianisme i, clar, contribuiria a l’ unitat nacional valenciana i a la vertebracio del nostre poble. Fixem-nos en Suïssa, ab el seu cantonalisme, o en Irlanda, dividida en comtats. Aporten cohesio nacional, eficacia administrativa i son utils.

Els inconvenients son que les despeces en concepte d’ administracio aumentarien (encara que no en exces) i, de fet, es poden sufragar molt be en una bona planificacio economica, i que per a participar al Senat Espanyol s’ hauria de buscar una nova formula que fera possible la nostra representacio –comarcal en este cas- a la Camara Alta. Es poden suprimir totes les administracions intermiges (diputacions, etc.) i unir tots els pobles lindants (com Manuel i L’ Enova, Benifayo i Almusafes, etc.) per a abaratir la gestio publica i les despeces al païs.

No mos podem permetre tindre trentaquatre comarques com ara, pero si les reduïm a quinze o vint es prou. Cal tindre en conte que moltes de les actuals, per sa toponimia, son facilment fusionables (La Plana Alta i la Baixa podrien combinar-se en una unica Plana i lo mateix en casos com El Maestrat, L’ Horta, El Vinalopo, etc.). La comarcalisacio obeiria a criteris historics, geografics, economics, llingüistics, socials, demografics... Al remat, suprimir les provincies i substituir-les per comarques sería per als valencians una benediccio de Deu.

http://llenguavalenciana.blogspot.com/