miércoles, junio 28, 2006

226) PSOE, BLOC i EU LI NEGUEN L' AIGUA A VALENCIA, ALACANT I MURCIA I ES DESTAPEN COM A ANTIVALENCIANS.

Sense aigua, la taronja desapareixerà.

PSOE, BLOC I EU LI NEGUEN L' AIGUA A VALENCIA, ALACANT I MURCIA I ES DESTAPEN COM A ANTIVALENCIANS.

Unio Valenciana demana que el PHN es faça pronte perque l'insuficiencia en els recursos hidrics del nostre territori es un factor llimitant per al creiximent economic valencia.

Valencia, 22 d'Octubre de 2002

Introduccio:

La Peninsula Iberica es un territori en el que tenim diferencies climatiques i geografiques molt importants, que afecten de manera significativa, no solament a la cultura i personalitat dels diferents comunitats autonomes, sino tambe a la disponibilitat dels recursos hidrics naturals.

Es parla molt de que el regadiu en Valencia i Murcia es excesiu, pero...¿Els que diuen aixo coneixen realment de lo que parlen? En Arago la superficie de regadiu es de 410.679 Ha, representant el 12% del regadiu total en Espanya. Mentres tant, en Valencia es de 359.995 Ha, el 10% del regadiu total espanyol, segons l'anuari del MAPA, 1999.

Segons el "Llibre Blanc de l'Aigua en Espanya", el denominat ambit de planificacio "Ebro" conta en uns recursos hidrics en regimen natural de 17.967 (hm3/any), mentres que Segura conta en 803(hm3/any) i Xuquer en 3.432 (hm3/any). La comparacio del recurs hidric renovable es prou clara segons les conques de les que estem parlant.

Arago vol continuar aumentant la seua superficie de regadiu, per a atraure riquea al seu territori. Mentres tant, els catalans volen que Valencia tinga llimitat el seu creiximent economic per la manca d'aigua. El 24 de Novembre, es manifestaran pels carrers de Valencia per a que l'aigua no arrive ad esta terra valenciana. Bloc, EU i PSOE es fiquen en contra dels interessos valencians. ¿Que nos passaria als valencians si nos manifestaren per Barcelona? ¿Per que tenen eixa mania tan imperialista de desfilar per Valencia?

L'excusa pseudoecologica perfecta: PHN=camps de GOLF:

Entre els argument en contra del PHN esta el de que solament servira per a regar Terra Mitica i nous camps de Golf. Be,el PHN no parla mai de la constuccio de nous camps de Golf, lo qual seria absurd. En un clima com el nostre en el que els recurs hidric superficial es llimitat, els camps de Golf es reguen en l'aigua provinent del acuifers, i es precisament el problema de la sobreexplotacio de acuifers lo que intenta solucionar el PHN.

Es important que els visitants de El Palleter sapien que en Catalunya existixen 35 camps de Golf, mentres que en Murcia no tenen ni 3.

Tambe es important tindre una idea de l'ordre de magnitut del consum d'aigua d'un camp de Golf, que supon un minim anyal de 30 hm3 per a un camp de Golf de 18 forats. Per tant, els camps de Golf catalans, consumixen un minim de 1050 hm3 a l'any, que curiosament es lo que el PHN preveu transvassar al Xuquer, el Segura i Almeria. ¿Per que no protesten per aixo els grups ecologistes que es dediquen a presionar en contra dels interessos valencians?. La resposta es obvia: No son grups ecologistes, son grups de pressio financiats per a paralisar el desenroll valencià, que busquen arguments "ecologistes" per a frenar l'expansio del Port de Valencia (principal competidor del de Barcelona), paralisacio de les obres de l'AVE Madrit-Valencia (mentres que callen sobre el Madrit-Barcelona), etc...

Confrontacio territorial

El problema de l'aigua esta sent utilisat pels catalans per a dividir als valencians i als aragonesos per interesos purament economics. L'enfrontament entre Arago i Valencia esta impedint que nos pugam entendre i pugam ficar en marcha proyectes tan importants com l'autovia Sagunt-Somport. Els politics valencians, llunt de vore en perspectiva el problema estan fent-li el joc a CiU. Arago i Valencia tenen interesos similars, i necesitem entendre-nos per a desenrollar els nostres territoris. L'eixida natural de Valencia a Europa es per Arago, reduint-se molt considerablement les distancies en un dels mercats mes importants de les exportacions valencianes, que ara per ara han de circular per Catalunya.

La sumissio del BLOC i PSOE a la burguesia catalana esta fent que estos partits continuen avivant el foc de la confrontacio territorial entre Valencia i Arago, mentres que el PP no sap arrivar a acorts en Arago, perque ni saben ni els importa l'historia, ni veuen la necessitat de coordinar l'economia valenciana en la d'Arago.

Els valencians necessitem l'aigua de l'Ebre, pero els aragonessos podrien guanyar tambe, si a'acabaren les obres del 'autovia Sagunt-Somport que unix Valencia, travessant de sud a nort Arago. L'hinterland del Port de Valencia aumentaria, i li llevaria mercat al Port de Barcelona, que si que esta conectada per autovia en Zaragoza. El turisme rural d'Arago, es desenrollaria gracies a una millora de la conexio en Valencia, i tambe el transports faria de l'unio d'Arago i Valencia, un eix important en la creacio de riquea. Un eix que esta sent dividit i enfrontat pels pancatalanistes antivalencians de PSOE i BLOC, i que els miopes de PP no saben coordinar.

El PHN es ecologicament necessari:

Per a justificar la seua falta de solidaritat, argumenten que l'aigua s'utilisara per a regar camps de Golf, Terra Mitica, i que el PHN no respeta el mig ambient (argument este massa utilisat de manera irresponsable per l'esquerra). Des de esta web, intentem donar una miqueta d'informacio per a que els nostres nauchers puguen tindre mes criteri a l'hora d'opinar sobre el tema.

Alacant i Murcia tenen una manca estructural d'aigua, que implica que el recurs hidric potencial maxim es inferior sistematicament a les demandes actuals. El sistema Xuquer-Turia, es un sistema en el que en seqüencies hidrologiques adverses poden patir problemes de suministre. Aixo vol dir, que les necessitats d'aigua(eixides al sistema) son majors que les entrades, lo que implica una utilisacio abusiva dels acuifers, que no es nova d'ara, sino que ya ve des dels anys 60 i 70.

I aixo te un problema migambiental de primera magnitut. Per la sobreexplotacio historica de l'aigua en la conca del Segura, l'intrusio marina ha salinisat els pous, i els acuifers es troben contaminats. La manca de recursos hidrics han contribuit a la perdua de calitat ecologica del territori. El PHN, es un intent de paliar esta situcio per a que arrive l'aigua que desfaça el desequilibri, en l'aigua aportada des de l'Ebre (entrades al sistema), i que llimita clarament l'aparicio de nous cultius de regadiu (eixides).

Al Delta de l'Ebre no li afecta el PHN:

Atre dels arguments "ecologics" en contra del PHN es que es necessari que tot l'exedent de l'Ebre desenvoque en la mar per que no es produixca una minva en la superficie del Delta de l'Ebre.

Primer de tot, els nauchers de El Palleter han de saber que es un Delta, i com es forma. Els rius transporten sediments en suspensio, provinent de l'erosio de les conques dels rius, i este transport es deu a una serie de factors: La densitat dels sediment, la velocitat de la correct d'aigua, la viscositat, temperatura, etc... de l'aigua. La cantitat de sediments que pot arrastrar un riu depend de l'erosio de la conca d'ixe riu, i la configuracio actual de l'Ebre ha sigut possible, gracies a la deforestacio de la vall de l'Ebre durant l'ultim mileni. Per tant, l'aportacio de sediments que formaren el delta de l'Ebre, es reduiria si es repoblaren els boscs de la vall de l'Ebre, per eixemple.

En arrivar el riu Ebre al mediterraneu, els sediments es depossiten verticalment modelisant-se este fenomen per la Ley de Stokes, lo que implica una entrada de sediments al sistema "Delta". Per contra, les corrects maritimes distribuixen de nord a sud estos sediments, lo que implica una eixida al sistema. Si es produix un desequilibri a on les entrades de sediments son major que les eixides, llavors el Delta creix, com ha ocorregut en els ultims segles.

Pero, es la regulacio de l'Ebre per mig d'embalsaments (i no el PHN) la que ha provocat que el transport de sediments del riu haja vist reduit les entrades en un 95%. De totes maneres la situacio del Delta es estable, actualment. Per tant, la reduccio de l'aport de sediments al Delta no es deu en absolut al PHN, sino mes be als embalses que s'han fet per a regular el capdal de l'Ebre, que distrubuixen l'aigua en les 410.679 Ha de regadiu d'Arago i les 250.526 Ha de Catalunya. I aixo es lo que no diuen ni PSOE, ni BLOC ni EU, ni els grups ecologistes pancatalanistes de tall antivalencià.

Per atra banda es absurd que es diga que el PHN reduirà la cantitat de sediments que han d'arrivar al Delta, perque les bombes que impulsarien l'aigua cap a terres valencianes (si la incompetencia del PP no nos perjudica) no estan dissenyades per a que circulen aigua en sediments (arena, argila, limos, etc...) i ans de bombejar esta aigua es filtra(evidentment), cumplit una solucio de compromis entre aigua lliure de sediments, i reparacio asumible de les bombes per abrasio dels seus components.

La veritat

El Delta de l'Ebre conta en una superficie de 320 km2, en una poblacio de 50mil habitants que viuen de l'agricultura en una superficie de 20mil Ha, a on l'arros es el cultiu majoritari, en una produccio que supon el 98% de l'obtinguda en Catalunya. Poc a poc veem que els suposts interessos ecologics de Convergencia i Unio i el seu satelit en Valencia (BLOC) son mes be interessos economics.

Sobre el consum de l'aigua:

La demanda d'aigua es pot diferenciar entre demanda de la poblacio, demanda industrial, i demanda agricola, a les que hem de llevar les demandes ecologiques. En Espanya, la demanda de la poblacio es del 15%, l'industrial del 5%, i es la demanda agricola la mes important, que representa un 80%.

Confrontacio territorial

El problema de l'aigua esta sent utilisat pels catalans per a dividir als valencians i als aragonesos per interesos purament economics. L'enfrontament entre Arago i Valencia esta impedint que nos pugam entendre i pugam ficar en marcha proyectes tan importants com l'autovia Sagunt-Somport. Els politics valencians, llunt de vore en perspectiva el problema estan fent-li el joc a CiU. Arago i Valencia tenen interesos similars, i necesitem entendre-nos per a desenrollar els nostres territoris. L'eixida natural de Valencia a Europa es per Arago, reduint-se molt considerablement les distancies en un dels mercats mes importants de les exportacions valencianes, que ara per ara han de circular per Catalunya.

La sumissio del BLOC i PSOE a la burguesia catalana esta fent que estos partits continuen avivant el foc de la confrontacio territorial entre Valencia i Arago, mentres que el PP no sap arrivar a acorts en Arago, perque ni saben ni els importa l'historia, ni veuen la necessitat de coordinar l'economia valenciana en la d'Arago.

Els valencians necessitem l'aigua de l'Ebre, pero els aragonessos podrien guanyar tambe, si a'acabaren les obres del 'autovia Sagunt-Somport que unix Valencia, travessant de sud a nort Arago. L'hinterland del Port de Valencia aumentaria, i li llevaria mercat al Port de Barcelona, que si que esta conectada per autovia en Zaragoza. El turisme rural d'Arago, es desenrollaria gracies a una millora de la conexio en Valencia, i tambe el transports faria de l'unio d'Arago i Valencia, un eix important en la creacio de riquea. Un eix que esta sent dividit i enfrontat pels pancatalanistes antivalencians de PSOE i BLOC, i que els miopes de PP no saben coordinar.

FONT: Redaccio El Palleter - 22 d'Octubre de 2002.


http://www.llenguavalenciana.blogspot.com/