domingo, enero 01, 2006

131) LLENGUA VALENCIANA BLOGSPOT COMPLIX UN ANY DE VIDA.

Complim un any de vida: mil gracies a tots!!!

131) Llengua Valenciana Blogspot. 1-1-2006.
LLENGUA VALENCIANA BLOGSPOT COMPLIX UN ANY DE VIDA.
Ferrer.


Quan fa un any em vaig propondre fer una bitacora sobre temes valencianistes, pocs donaven un euro per ella. Apenes hi ha blocs valencianistes en internet i dur avant una iniciativa aixina en un idioma en vies d’ extincio com el Valencià es arriscat. En teoria deuria morir abans de complir un any, pero no sols no ho ha fet, sino que ha servit d’ impuls per a atres com http://cosetesdaci.blogspot.com , http://naciovalenciana.blogspot.com , etc.

El bloc no sols ha superat l’ any de vida sino que ya te un germa menut ( http://valencianots.blogspot.com/ ), una web que presentarà les biografies de personages ilustres que han demostrat amar la patria valenciana. A aço se li ha de sumar la realitat que es http://www.lliteralia.com/ , lloc destinat a publicar en la xarcia lliteratura en Normes d’ El Puig d’ alta calitat. Vejem ilusionats que les iniciatives valencianistes no cesen de multiplicar-se.

Quan començarem esta travessia me vaig propondre l’ objectiu de recopilar tots els articuls meus que tenía per ahi desperdigats en internet en distintes webs. L’ idea era començar pels mes antics cronologicament i acabar en els mes moderns. Dit objectiu ha segut complit puix a hores d’ ara la relacio d’ articuls es troba totalment al dia. A partir d’ este moment els nous articuls mostraran una major conexio en la mes rabiosa actualitat del païs.

130 articuls publicats en el primer any. No està gens malament. Pero volem mes. Per aixo en este 2006 hi haura novetats importants en http://llenguavalenciana.blogspot.com/ :com per eixemple l’ inclusio de opinions d’ autors de soca i arrel o articuls grafics a on el mensage el transmetrà l’ image i no tant el text. Tenim tot el 2006 per a seguir ofrenant noves glories a Valencia. Per cert, Bon Nadal a tots, felices festes i prosper any nou.

http://llenguavalenciana.blogspot.com/