miércoles, octubre 26, 2005

108) ¿EN ESPANYA YA TENIU COCHES O ENCARA ANEU MONTATS EN RUC?

Francisco Franco i el seu succesor, Joan Carles de Borbo.
108) Llengua Valenciana Si. 18-5-2005.
¿EN ESPANYA YA TENIU COCHES O ENCARA ANEU MONTATS EN RUC?
Ferrer.

Molts espanyoleros argumenten que si Valencia fora un estat independent sería un estat baladi sense cap pes en el mon, que un estat tan chicotet no podria defendre be els seus interessos i que ningu el sabria situar al mapa. Per als interessos valencians lo mes convenient es estar dins d’ Espanya –segons els espanyoleros- puix es este un estat que conta en un relatiu prestigi, influencia, poder i força a escala internacional. Pero ¿es cert aço?

El governador de Florida, Jeff Bush, presentà en el seu dia a José María Aznar no com president del govern del Regne d’ Espanya que es lo que era llavors, com “el primer ministre de la Republica Espanyola” quan el de primer ministre es un carrec que no existix a l’ Estat i des de 1939 Espanya ya no es una republica. El president d’ Estats Units, George W. Bush, preguntà “si la Moncloa era el rancho d’ Aznar”. En aixo està dit tot.

En la foto de les Açores sols els diaris espanyols retrataren als tres mosqueters. En l’ estranger, publicaren la foto de Bush i del primer ministre britanic Tony Blair i retallaren la cara d’ un president baladi (Aznar) d’ un estat insignificant (Espanya). Si vas a Estats Units i dius que vens d’ Espanya, es pensen que eres mexicà i et pregunten si a Espanya la gent te duches o si es banya en el riu, si dispon de coches o si encara va montada en ruc.

Recorde un programa de “Caiga qui caiga” en que un dels periodistes es traslladà a Estats Units i abordà a la gent en mig del carrer: “Per favor, situem Espanya en este mapa d’ Europa”. El primer senyalà França, el segon Finlandia i nomes el tercer situà correctament Espanya. Potser alguns diran que aço es deu a que el poble estadounidenc es ignorant en general i no sap a on es troba Espanya perque ni sap d’ Espanya ni sap de res.

Pero Espanya es ningunejada en tot lo mon. En 2003 tenistes espanyols acodiren a Australia per a disputar un partit i alli sonà l’ himne de la Republica Espanyola... Ignoren inclus quin es l’ himne de l’ Estat! En la prensa internacional apenes es parla d’ Espanya, a la boda del Princip Felip hi hague un rosari d’ absencies de caps d’ estat, i ni tan sols America Llatina considera important hui per hui a Espanya, ¡i aixo que parlem del Tercer Mon!

Esta es la proyeccio internacional d’ Espanya. Est es l’ orgull i el prestigi internacional de ser espanyol. Es per lo tant que yo em pregunte: Ya que ni ni dins d’ Espanya ni tampoc fora d’ ella, van a saber en l’ estranger a on està situada Valencia ¿per qué no optem per una Nacio Valenciana lliure i sobirana en lloc d’ argumentar una inexistent força i prestigi internacionals com grans ventajes de permaneixer en un Estat sense cap pes al mon?