viernes, junio 10, 2005

59) PER A QUAN UNA LLEI EFICAÇ CONTRA LA SINISTRALITAT A LA CARRETERA?

Espectacular mural de la PJV prop de Carrefour Gran Turia.

59) Critica Social. 28-10-2004.
PER A QUAN UNA LLEI EFICAÇ CONTRA LA SINISTRALITAT A LA CARRETERA?
Ferrer.


Un dels problemes mes dramatics que vivim a Valencia es l’ altissima sinistralitat que hi ha a les carreteres. Es esta una crisi de primer orde ya que en la nostra nacio es perden moltes mes vides a la carretera que ab els mal tractes, el terrorisme i els accidents llavorals tots junts. Per tant, resulta urgent que la Generalitat Valenciana aborde el problema i faça una politica vial eficaç que reduixca d’ una forma notable els accidents de transit. Sense anim d’ oferir receptes magiques, que no les hi ha, si que puc oferir algunes propostes de trellat pur i dur.

1) Usar el carnet per punts, de tal modo que si es resta un numero determinat de punts al conductor se li desproveix del carnet al conductor, qui haura de fer un curs de reciclage si vol conduir de nou. Este sistema ha reduit un 50% la sinistralitat en Europa. 2) Tenint en conte que molts accidents es produixen en alvançaments totes les carreteres del païs deurien ser –com a minim- de doble carril (dos carrils per a anar i dos per a tornar). 3) Si s’ acaba en les jornades maratonianes de camioners i conductors professionals s’ evitaria el risc que es la son.

4) En lloc de reduir la velocitat de l’ auto, els fabricants deuen reforçar-los mes. Es deu anteposar la seguretat al disseny i l’ estetica. 5) Es pot donar una asignatura d’ Educacio Vial a l’ escola. 6) Per a obtindre el carnet deu ser imprescindible visitar hospitals i coneixer a pacients comatosos i tetraplegics victimes d’ un accident. 7) Es poden fer campanyes publicitaries on es ridiculise l’ actitut estupida i temeraria de conduir rapit o begut –en especial per als mes jovens, que es preocupen mes de la seua image-. Que ser imprudent passe a estar mal vist.

8) Per als jovens tambe es poden construir poligons d’ oci (en discoteques, bars, cines...) als afores de les localitats a on puguen desplaçar-se a lo llarc i ample de tota una vasta zona de marcha sense necessitat de agafar un auto. 9) Ficar robots a les autopistes que fotografien i multen d’ inmediat a qui sobrepasse la velocitat permitida. Aço ha reduit la sinistralitat en un 30% en Catalunya. 10) Ficar sancions mes dures i no dubtar a l’ hora de retirar el carnet de conduir a qui siga. En tot aço es podria reduir els accidents de transit i molt.

http://llenguavalenciana.blogspot.com/