domingo, junio 05, 2005

54) PER A QUAN LA LLEGALISACIO DE L' EUTANASIA (ACTIVA I PASIVA)?

Ramón Sampedro o la lluita per una mort digna.

54) Critica Social. 7-10-2004.
PER A QUAN LA LLEGALISACIO DE L’ EUTANASIA (ACTIVA I PASIVA)?
Ferrer.


El cas dramatic de Ramón Sampedro, tetraplexic gallec que decidi posar fi a sa vida despres de trenta anys de postracio i torment, s’ ha convertit en un emblema per als defensors del dret a la mort digna i ha obert el debat de l’ eutanasia al si de l’ Estat Espanyol. Uns la defenen alegant que cadascu es amo de sa vida i que no hi ha rao per perpetuar contra la voluntat propia un dolor incurable. Atres la rebugen en l’ argument de que els humans no som amos de les nostres vides ya que es a Deu a qui correspon decidir quan hem d’ abandonar este mon.

Lo que no entenc es per qué tenim compassio per un gos atropellat al que rematem per a que no agonise i per contra, a un ser huma que agonisa li obliguem a continuar viu, encara que siga contra sa propia voluntat. Al primer cas entenem que lo mes huma es acabar en eixe dolor i en el segon lo contrari; que cal perpetuar-lo. ¿Acas haurem de fer “guau guau” per a fer-los sentir compassio i que aixi es solidarisen en el nostre dolor? Es per aixo que aposte per la llegalisacio de l’ eutanasia (activa i pasiva) i pel dret a morir dignament al nostre païs.

Els valencians que ho demanen per escrit deuen tindre dret al testament vital i al suicidi assistit, si ho volen. Ara be, per a accedir al dret d’ eutanasia el solicitant deu fer-ho per escrit, en plena consciencia i baix la seua unica responsabilitat. Lo que no pot ser es que s’ eutanasie a algu a peticio d’ una tercera persona (la familia per eixemple) puix despres poden apareixer interessos ocults d’ herencies i atres intrigues. Reivindique el dret a viure en dignitat i tambe el de morir en dignitat... sense patiments innecesaris. Despenalisacio de l’ eutanasia ya!

Pero sobretot reivindique el dret a la vida, a que totes aquelles persones –tetraplexiques, discapacitades, etc.- que vullguen viure que ho facen. Una nacio deu infundir l’ anim de lluitar per continuar vivint als desesperats, als que estan farts de viure, abans d’ oferir la solucio rapida com es l’ eutanasia. No cal caure en l’ erro de que tots els tetraplexics desigen la mort –moltissims tenen ilusio per viure- ni tampoc en negar el seu dret a morir als qui ya no poden aguantar mes el patiment. Cal seguir l’ eixemple holandes i llegalisar l’ eutanasia tambe aci.

http://llenguavalenciana.blogspot.com/