viernes, agosto 19, 2005

77) PER A QUAN LA RESTRICCIO DEL DRET DE L’ ABORTAMENT?

L' abortament lliure: un genocidi politicament correcte.
77) Critica Social. 7-1-2005.
PER A QUAN LA RESTRICCIO DEL DRET DE L’ ABORTAMENT?
Ferrer.


Tots considerem repugnant actes cobarts com el terrorisme o els maltractes. L’ abortament es cobra a final d’ any moltes mes vides que la lluita armada i la violencia domestica juntes, i no obstant es tilda de progressiste. Yo, que crec en el dret a la vida, no puc compartir un negoci de la mort que assassina a millons d’ inocents ni puc considerar progressiste que una mare assassine al seu propi fill, i mes encara quan els politics que defenen tant l’ abort casualment solen estar vinculats a negocis multimillonaris com cliniques abortistes que els fan d’ or.

En teoria hui en Valencia tan sols es pot abortar llegalment en tres casos: violacio, malformacio del feto i risc (fisic o psiquic) per a la mare, pero en la practica l’ abort es lliure. Es est ultim cas el que deuria restringir-se: el risc fisic deu acceptar-se ya que no pots obligar a una mare a tindre un fill si aço li pot costar la vida pero es el risc psicologic el que deu prohibir-se perque, amparant-se en esta excusa, les cliniques abortistes no tenen mes que expedir un document per a practicar l’ abort lliure... disfrassat de “risc psicologic per a la mare” aixo si.

Entenc que una dona vullga abortar si son fill es fruit d’ una violacio o si pot naixer deforme o discapacitat. Lo ideal sería dur avant al bebe a pesar de tot, pero entenc que hi haja dones que es decanten per lo contrari. I en el cas de perill de mort per a la mare, tampoc se li pot forçar a suicidar-se per a que el fill naixca, per lo que deu tindre el dret d’ abortar (si vol). Encara que tot siga dit el risc fisic per a la mare es practicament inexistent en Valencia ya que a on realment moren les mares al donar a llum es al Tercer Mon i el de Valencia no es el cas.

Pero el risc psicologic obri la Caixa de Pandora, i per tant deu prohibir-se. Front a l’ abort lliure, alternatives: educacio sexual, centros de planificacio familiar, pagues i rebaixes fiscals per a fomentar la natalitat, contrats a temps parcial i horaris flexibles per a conciliar la vida familiar i laboral, descontes en els servicis publics, fer mes guarderies publiques... I si per qualsevol rao una mare no vol criar al seu fill, puix que l’ entregue a un orfelinat nomes parir-lo, on sense identificacions, reproches ni preguntes s’ encarreguen d’ ell, pero que no el mate.

http://llenguavalenciana.blogspot.com/