martes, marzo 07, 2006

157) ELS VALENCIANS SOM CATALANS O NO HO SOM?

Carod-Rovira s' oblidà d' extendre la treva per als catalans del Sur i de les Illes.
146) Llengua Valenciana Blogspot. 7-3-2006.
ELS VALENCIANS SOM CATALANS O NO HO SOM?
Ferrer.


Els catalanufos constantment insistixen en que els valencians som catalans, que Valencia forma part integral d’ un poble i d’ una nacio que no es atra que la “Nacio Catalana”. Ara be, pels seus fets pareix que a voltes mos consideren catalans i unes atres voltes no. Per tant ¿per a Catalunya els valencians som catalans o no ho som? Puix depen. A voltes si i a voltes no. Aixo depen de les circunstancies. Per a lo que els conve, resulta que els valencians si que som catalans. Pero per a lo que no els conve, els valencians dixem de ser catalans del Sur.

Casos en que si som catalans? Per a que el Sigle d’ Or de les Lletres Valencianes siga el Segle d’ Or de la Lliteratura Catalana, si som catalans. Per a que Ausias March es considere un poeta catala naixcut en Gandia si som catalans. Per a que la Llonja es classifique com a estil gotic catala si som catalans. Per a que el Vilarreal C.F. siga un club dels Països Catalans si som catalans. Per a que les figures de Lladro siguen considerades ceramica catalana si som catalans. Per a que Valencia estiga dins l’ Eurorregio si som catalans, etc.

Pero per a que es respecte la Llengua Valenciana en Valencia no som catalans. Per a que es faça un trasvas de l’ Ebre als “germans valencians” com mos diuen en el Nort, no som catalans. Per a que Valencia siga la seu de la Copa America (recordem que els catalans digueren que preferien a Napols), no som catalans. Per a ampliar el port de Valencia capital, no som catalans. Per a que es respecte la denominacio de Regne de Valencia, no som catalans. Per a extendre la treva del Protectorat Etarra de Catalunya a terres valencianes no som catalans, etc.

O soc estupit o esta germanor em recorda a la d’ una metropolis en una colonia. Per a als britanics els indis tambe eren britanics quan es tractava d’ expoliar les seues riquees, pero en el moment en que Londres començà a rebre inmigrants de l’ India en busca de treball, els indis automaticament dixaven de ser britanics. No entenc per qué els valencians deuriem federar-mos en sis millons d’ antivalencians. Valencia i Catalunya no son pobles germans, sino simplement veïns. Perque, en fi... en germans com els catalans, millor ser fill unic.

http://llenguavalenciana.blogspot.com/