miércoles, octubre 25, 2006

264) EL VALENCIÀ I EL CATALÀ SÓN LA MATEIXA LLENGUA (2).

¡Ésa si que es buena! ¡Cuñaaaoooooo!