lunes, febrero 21, 2005

15) NECESSITEM IMPERIOSAMENT UN PARTIT NACIONALISTE VALENCIÀ I DE PROGRÉS.

Real Senyera en un cartell republicà de l' epoca de la Guerra Civil.
15) El Palleter. 21-5-2004.
NECESSITEM IMPERIOSAMENT UN PARTIT NACIONALISTE VALENCIÀ I DE PROGRÉS.
Ferrer.


Despres de la desfeta d’ Unio Valenciana (UV) en les autonomiques de 2003 i del Segon Pacte del Pollastre, el valencianisme politic s’ està rearmant per a començar de nou, pero ara en la lliço depresa dels erros del passat. Un eixemple es el naiximent de Nou Valencianisme (NV), en Joan García Sentandreu al capdavant, un partit que es definix com foraliste, conservador, social i valencianiste. Sentandreu te els collons ben posats i NV es un partit, o una coalicio de partits, que de moment ya ha tornat l’ ilusio a moltissima gent en el nostre païs.

Pero no tots els valencianistes es senten plenament representats en una opcio foralista i conservadora. Hi ha cada dia mes jovens valencianistes que es definixen com nacionalistes i progressistes. I ells no tenen a cap partit que votar. Esquerra Nacionalista Valenciana (ENV) es troba hivernant, el Bloc Nacionaliste Catala (BNC) es regionaliste catalanufo i els escindits de UV –l’ Opcio Nacionalista Valenciana (ONV) d’ Hector Villalba- pareixen seguir la vella senda de transfuguisme iniciada per l’ ex–unioniste i actual bloquero Vicent Flor.

Ho dire ben clar: Necessitem imperiosament un partit nacionaliste valencià i de progrés. Es cert que NV oferta una defensa dels valors cristians i del foralisme que son mes que interessants. Pero tambe ens cal un partit valencianiste d’ esquerres que parle obertament de la nacio que es Valencia, que amplie mes els drets civils, que defenga a les families treballadores i el sistema del benestar, i que faça una politica social “a l’ holandesa” per eixemple en la llegalisacio de la prostitucio i de les drogues, algo que sería mes que aplaudit entre la gent jove.

Proponc que el cap d’ este nou partit siga el filolec i escritor Chimo Lanuza. No vaig a ser yo qui descobrixca ara els merits culturals de l’ autor de Valencià ¿llengua o dialecte? ni la rectitut de qui ha demostrat tindre una honestitat a prova de bomba. Pero, com el propi Sentandreu digue d’ ell, “Chimo es un dels caps morals del valencianisme”. De fet, te molt d’ estiro entre la joventut, que sol qualificar-se de “lanuzista”. Una coalicio de Nou Valencianisme de Sentandreu i del partit de Lanuza ens representaria i ens ilusionaria absolutament a tots.

http://llenguavalenciana.blogspot.com/