jueves, abril 14, 2005

33) QUÉ POT SIGNIFICAR LA FRASE "SOC VALENCIÀ I ESCRIC EN VALENCIÀ"?

Nomes un dislexic o un manipulador afirmaria que al Tirant fica "llengua catalana".
33) Llengua Valenciana Si. 23-7-2004.
QUÉ POT VOLER SIGNIFICAR LA FRASE “SOC VALENCIÀ I ESCRIC EN VALENCIÀ”?
Ferrer.


“...me atrevire expondre: no solament de lengua anglesa en portoguesa. Mas encara de portoguesa en vulgar valenciana: perço que la nacio don yo so natural sen puxa alegrar...”
JOANOT MARTORELL. Valencià. Escritor.
Joanot Martorell es un classic del Segle d’ Or de les
Lletres Valencianes i el millor lliterat valencià de l’ historia.
Autor del Tirant lo Blanch.
FONT: Dedicatoria del Tirant lo Blanch. 1490.


Els catalanufos, obsessionats per inventar i reescriure l’ historia, afirmen que Joanot Martorell en esta frase vol dir-nos que es valencià i que escriu en catala. Es ben curios aixo; sobretot perque en el segle XV tot lo mon acceptava de forma generalisada que el Valencià era una llengua independent i el catala un dialecte de l’ occita. Pero sigam serios, si el dramaturc William Shakespeare firma del seu propi puny i lletra “Escric en angles”... ¿Qué pot voler significar eixa frase? Puix que escriu en angles, no? Dic yo. Lo que sería ridicul es que algu vinguera cinccents anys despres i diguera: “Lo que realment volia dir Shakespeare es que escrivia en alema”. Sigam serios, per favor! U vol dir lo que vol dir! I si Martorell dixà firmat que escrivia en Valencià vol dir aixo; que escrivia en Valencià. O van a dir-me que era tan tonto que escrivia en catala i no ho sabia ni ell?

Lo cert es que Martorell mai de la vida afirmà escriure en catala. Mai. I llavors es quan el catalanufo de torn et diu: “Es veritat, pero tampoc ho negà mai”. Es cert. Joanot Martorell no negà mai escriure en catala, com no negà mai tampoc escriure en chines o ser un extraterrestre provinent d’ Orio. Aço no ho negà mai tampoc. I yo no he negat mai tindre huit braços. Pero que no se negue una cosa no vol dir que s’ estiga d’ acort en ella. Les coses no funcionen aixi. Les coses es demostren en base al principi d’ afirmacio i no al de negacio. Aixo tot lo mon ho sap. I si ens basem en el principi d’ afirmacio ¿qué es lo que trobem? Afirmà Martorell ser valencià? Si. Afirmà Martorell escriure en Valencià? Si. Afirmà Martorell ser catala? Mai. Afirmà Martorell escriure en catala? Mai. Afirmà Martorell que el Valencià i el catala foren la mateixa llengua? Mai. Mes claret, aigua, ¿no?

http://llenguavalenciana.blogspot.com/