domingo, mayo 01, 2005

40) LA CRISIS NUCLEAR DE COREA DEL NORT.

George W. Bush, comparat en atres grans princips de la pau.

40) Critica Social. 7-8-2004.
LA CRISIS NUCLEAR DE COREA DEL NORT.
Ferrer.


En el pas del temps, i en la mida que s’ ha palesat la descomunal ruïna politica, economica, moral i humana que ha significat la Tercera Guerra del Golf Persic, pareix que la maldat de l’ eix del mal (Iran-Iraq-Corea del Nort) ya no es tanta i que els vents de guerra s’ allunten. I es que aixo d’ encadenar una guerra darrere atra –en la sagnia economica que comporten- es un destarifo propi d’ un llumeneres com el president George W. Bush.

Nomes aplastar a Iraq, Bush amenaçà a Siria en l’ excusa de que esta ocultava les armes quimiques del seu veï. Pero en la Casa Blanca s’ ho degueren pensar millor. “Invadir Siria? Pero si no te petroleu...!” I desafiar Iran, un païs en mes extensio, poblacio, armament, eixercit i cohesio nacional que Iraq pero menys petroleu que este, no pareix tampoc massa rendible. Un os massa dur de rossegar per a la poca molla que li trauries ¿eh Bush?

Potser a Corea del Nort la gent es muiga de fam, pero l’ estat conta en 1.200.000 soldats regulars, 4.000.000 de paramilitars, armes atomiques i capacitat tecnologica suficient per a que els seus misils impacten en la Costa Oest d’ Estats Units. Si a aixo sumes una poblacio de mes de 23 millons d’ habitants, que l’ estat asiatic no te conexions en el terrorisme internacional i que careix de petroleu... ¿quin profit es trau en invadir eixe païs?

El que Corea del Nort desenrolle armes atomiques em preocupa pero no mes que si fora atre païs. Es hipocrita ficar el crit en el cel per Corea quan ningu demana conters a Estats Units, Israel, França, Gran Bretanya, Russia, China, India, Pakistan... Es com si les bombes sols foren perilloses si les tenen una serie d’ estats i inocues si les tenen atres estats que clamen contra les armes de destruccio massiva quan no paren de rearmar-se.

Si be Corea del Nort es una dictadura comunista a on la prosperitat i els drets humans brillen per sa absencia, a nivell nuclear es una potencia. I potser s’ estiga rearmant pero ¿qui no ho faria tenint un contencios en el seu veï, Corea del Sur, i l’ amenaça d’ invasio americana? Lo rar sería no fer-ho. El comerç enriquix les nacions i la guerra les arruïna, en paraules d’ Adam Smith. Pero Estats Units i Corea del Nort continuen sense enterar-se.

http://llenguavalenciana.blogspot.com/