lunes, septiembre 26, 2005

89) CATALA, IDIOMA DE FICCIO, IMPOSTURA I FANFARRIA.

El Valencià es catala perque la Terra es plana (puncha l' image per a ampliar-la)

89) Llengua Valenciana Si. 2-3-2005.
CATALA, IDIOMA DE FICCIO, IMPOSTURA I FANFARRIA.
Ferrer.


Fa segles es donà una situacio curiosa en Europa. La gent parlava en frances, castellà, portugues o Valencià al temps que convivia en un idioma de ficcio: el llati. M’ explique; el llati era l’ idioma en que es feyen les misses, en que s’ escribien els llibres i l’ idioma dels cientifics. Pero la gent real no l’ usava. Es considerava al llati idioma “cult” i “cientific”, en contraposicio a les llengües neollatines, que eren “vulgars” o “planes”. Pero al final eixe idioma elitiste acabà com llengua morta, perque li havia donat l’ esquena precissament al poble pla.

Algo aixina ocorre hui en el catala en Valencia. El catala es l’ idioma de la paperassa de l’ administracio, el dels cartells del metro, l’ autobus i l’ hospital, el dels periodistes de Canal Noi (que en quant s’ apaguen les camares parlen en castellà entre ells) i l’ idioma dels cientifics. El catala es un idioma de ficcio, una mentira, es com eixos falsos escenaris de cartopedra de les pelicules. S’ ha convertit en un idioma teoricament kult que a l’ hora de la veritat ningu parla en el carrer. Com el llati, el catala es l’ idioma dels pedants, no el de la gent real.

Tot aço ve a conter d’ una recentissima noticia que diu que el numero de ciutadans que parla el Valencià en el nostre païs porta estancat desde 1986. Es dir, que vint anys de donar catala en les escoles no han valgut per a res. Es cert que ha aumentat el coneiximent del “valencià” (catala) pero no aixina l’ us. De fet, l’ estudi diu que tan sols el 49% de la poblacio parla en Valencià. Cada volta es coneix mes el catala (perque aixo es lo que donen en les escoles) pero cada volta s’ usa menys. Curios. Algo paregut a lo que passava en el seu dia en el llati.

Em pareix a mi que el catala, idioma d’ escaparat i ficcio, compatirà el desti del llati. No mos enganyem, si el numero de valenciaparlants no ha millorat gens en 20 anys es perque la gent no s’ identifica en el catala. El coneix pero no l’ usa perque no s’ identifica en ell. Igual que l’ angles. Ad este pas el Valencià despareixerà per a dixar pas a una societat que parlarà en castellà i que tindra els rotuls en catala. Si estos 20 anys els chiquets hagueren estudiat Llengua Valenciana en Normes d’ El Puig, l’ espanyol estaria tremolant a hores d’ ara!

http://llenguavalenciana.blogspot.com/