sábado, agosto 27, 2005

79) PER A QUAN UNA POLITICA FISCAL INTELIGENT?

El comunisme ha demostrat ser una lacra per a l' economia.
79) Critica Social. 20-1-2005.
PER A QUAN UNA POLITICA FISCAL INTELIGENT?
Ferrer.


A l’ hora d’ establir una politica fiscal hi ha dos models: el socialdemocrata, propi dels estats escandinaus –en Suecia al capdavant- que consistix en pagar un elevat numero d’ impostos a canvi d’ un alt grau de benestar pero que resta atractiu a un païs a l’ hora de captar inversions estrangeres, i el lliberaldemocrata, en el que es paga menys impostos; aixo dinamisa l’ economia, crea puestos de treball i estimula als empresaris a invertir, en la desventaja de que cal tindre molta cura a l’ hora de gastar puix cal mantindre estable la contabilitat, es clar.

Est es el model que usa l’ estat de Utah per a competir en California i Nova York, els mes rics d’ Estats Units. Este sistema ha permes que en pocs anys Irlanda quasi haja doblat el seu PIB, en un creiximent anual quatre voltes superior al d’ Espanya i huit voltes superior al de la UE. L’ exit s’ ha basat en una pressio fiscal baixa, una educacio elitista en la que nomes va a l’ universitat qui de veritat te bones notes i l’ aposta per la diversificacio front a la ma d’ obra barata del Tercer Mon. La politica fiscal d’ Irlanda i Utah es la que mos cal aci.

D’ atra banda des d’ Espanya s’ expolia a Valencia, els nostres impostos servixen per a fer infraestructures en atres llocs, lentificant el nostre creiximent economic i comercial o per a balafiar-los ostentant en atres regions quan aci patim carencies en Sanitat, seguretat o Educacio. I lo pijor es que se’ns mentix dient que es per a ajudar a les autonomies pobres, pero la realitat es que qui repartix –Madrit- es queda sempre en la millor part del patis. Som els primers en aportar diners i els ultims en rebre. Cal detindre l’ expoli i que dixen d’ exprimir-nos.

En Valencia cal un regim fiscal inspirat en la foralitat navarresa ab una administracio tributaria propia que no depenga de Madrit i on el 100% dels diners dels nostres impostos es queden dins del païs, com es preten a Quebec. Si els diners son nostres deuen permaneixer i reinventir-se tots ells dins de les nostres fronteres. Cap euro deu escapar al restant de l’ Estat. Pagarém la part proporcional en concepte de competencies estatals comunes com per eixemple la defensa en la condicio de que es reinvertixquen proporcionalment eixos diners aci.

http://llenguavalenciana.blogspot.com/

martes, agosto 23, 2005

78) PER A QUAN UNA POLITICA URBANISTICA I DE VIVENDA EFICAÇ?

Valencia s' ha convertit en un païs d' obrers i cambrers.
78) Critica Social. 13-1-2005.
PER A QUAN UNA POLITICA URBANISTICA I DE VIVENDA EFICAÇ?
Ferrer.


Hi ha una conspiracio mafiosa entre els politics i els constructors per a lucrar-se abdos a base d’ atracar als jovens que van a comprar-se una vivenda. L’ especulacio urbanistica es pot acabar (si se vol) basicament a través de lliberalisar el sol (per a que no especulen en ell els ajuntaments), construir mes VPO, oferir seguretat juridica als propietaris de pisos buits per a que no tinguen por de llogar-los i castigar molt severament a tots els chupopters que, llegalment o no, cobren tot tipo de comisions que encarixen un pis. Pot fer-se pero no es vol.

1) Tenint en conte que el 50% del preu de la vivenda correspon al sol, aposte per una lliberalisacio del mateix. Tot el sol del païs deu ser urbanisable (a excepcio dels terrenys que estiguen protegits per interes nacional o ecologic) per a que aixina els principals especuladors, que son els ajuntaments, paren de furtar ya d’ una volta.
2) Construir mes VPO, en numero important i no simbolic.
3) Aplastar als vampirs que cobren comisions de les vivendes (un quilo per a l’ alcalde, un atre quilet per a Colege d’ Arquitectes...) i que no fan sino encarir el preu.

4) Per a aumentar el mercat del lloguer, cal oferir seguretat juridica als arrendadors en Jujats del Lloguer que els garantisen l’ expulsio inmediata de l’ arrendat que no pague la mensualitat o que espentole el pis.
5) Les vivendes buides poden rehabilitar-se i convertir-les en noves VPO.
6) Les vivendes noves deuen contar en places de garage, panells solars i habilitament per a discapacitats.
7) Cal un desglosament dels materials usats i un control exhaustiu de la calitat dels mateixos per a evitar que es venga com a insonorisat un pis que no ho es.

8) En una lliberalisacio del sol, pot planificar-se en 20 anys de bestreta l’ urbanisme d’ una ciutat, ara creix en el caos.
9) Al concedir llicencies, deu fer-se per un sistema mixt entre la subasta pura d’ abans (poc social) i el concurs de hui (amanyat).
10) El creiximent de les ciutats deu ser preferentment vertical i no horisontal per a conservar l’ horta.
11) Deu fomentar-se l’ aparcament public i una bona xarcia de transports que comunique les arees metropolitanes.
12) Cal crear moltes ciutats mijes per a que no s’ aglomere la poblacio en les grans urps.

viernes, agosto 19, 2005

77) PER A QUAN LA RESTRICCIO DEL DRET DE L’ ABORTAMENT?

L' abortament lliure: un genocidi politicament correcte.
77) Critica Social. 7-1-2005.
PER A QUAN LA RESTRICCIO DEL DRET DE L’ ABORTAMENT?
Ferrer.


Tots considerem repugnant actes cobarts com el terrorisme o els maltractes. L’ abortament es cobra a final d’ any moltes mes vides que la lluita armada i la violencia domestica juntes, i no obstant es tilda de progressiste. Yo, que crec en el dret a la vida, no puc compartir un negoci de la mort que assassina a millons d’ inocents ni puc considerar progressiste que una mare assassine al seu propi fill, i mes encara quan els politics que defenen tant l’ abort casualment solen estar vinculats a negocis multimillonaris com cliniques abortistes que els fan d’ or.

En teoria hui en Valencia tan sols es pot abortar llegalment en tres casos: violacio, malformacio del feto i risc (fisic o psiquic) per a la mare, pero en la practica l’ abort es lliure. Es est ultim cas el que deuria restringir-se: el risc fisic deu acceptar-se ya que no pots obligar a una mare a tindre un fill si aço li pot costar la vida pero es el risc psicologic el que deu prohibir-se perque, amparant-se en esta excusa, les cliniques abortistes no tenen mes que expedir un document per a practicar l’ abort lliure... disfrassat de “risc psicologic per a la mare” aixo si.

Entenc que una dona vullga abortar si son fill es fruit d’ una violacio o si pot naixer deforme o discapacitat. Lo ideal sería dur avant al bebe a pesar de tot, pero entenc que hi haja dones que es decanten per lo contrari. I en el cas de perill de mort per a la mare, tampoc se li pot forçar a suicidar-se per a que el fill naixca, per lo que deu tindre el dret d’ abortar (si vol). Encara que tot siga dit el risc fisic per a la mare es practicament inexistent en Valencia ya que a on realment moren les mares al donar a llum es al Tercer Mon i el de Valencia no es el cas.

Pero el risc psicologic obri la Caixa de Pandora, i per tant deu prohibir-se. Front a l’ abort lliure, alternatives: educacio sexual, centros de planificacio familiar, pagues i rebaixes fiscals per a fomentar la natalitat, contrats a temps parcial i horaris flexibles per a conciliar la vida familiar i laboral, descontes en els servicis publics, fer mes guarderies publiques... I si per qualsevol rao una mare no vol criar al seu fill, puix que l’ entregue a un orfelinat nomes parir-lo, on sense identificacions, reproches ni preguntes s’ encarreguen d’ ell, pero que no el mate.

http://llenguavalenciana.blogspot.com/

miércoles, agosto 17, 2005

76) 10 RAONS PER A VOTAR NO A LA CONSTITUCIO EUROCATALANUFA.

El creixent distanciament entre politics i ciutadans fomenta l' indiferencia.
76) Llengua Valenciana Si. 28-12-2004.
10 RAONS PER A VOTAR NO A LA CONSTITUCIO EUROCATALANUFA.
Ferrer.


1) Si eres valencià vota NO. Perque la Constitucio Europea no admet el Valencià com idioma de treball. I despres de que els nacionalistes catalans junt en els sociates hagen humillat l’ Idioma Valencià, sols cal votar no.

2) Si eres espanyol vota NO. Perque la Constitucio Europea resta influencia a Espanya. En el Tractat de Niza, l’ Estat contava en prou mes poder, per lo que podia defendre millor els seus interessos. Ara, no hi ha res d’ aixo.

3) Si eres europeiste vota NO. Perque la Constitucio Europea otorga un poder excesiu a Alemanya i a França. Es tracta de participar tots no de que quan dos estats donen les ordes als demes mos toque obeir-les sense mes...

4) Si eres nacionaliste vota NO. Perque la Constitucio Europea no reconeix l’ existencia de les nacions sense estat (com Valencia) ni la plurinacionalitat dels estats europeus. Enaltix als estats pero a les nacions i pobles no.

5) Si eres cristia vota NO. Perque la Constitucio Europea es anticristiana i nega les arraïls cristianes d’ Europa. No reconeix –ni tan sols simbolicament- els vinculs entre Europa i el cristianisme ni fa una mencio expresa a Deu.

6) Si eres democrata vota NO. Perque la Constitucio Europea proclama un sistema caciquil i dictatorial on els ciutadans no poden elegir al president de tots els europeus. Es consolidarà una dictadura. No mereix un atre nom.

7) Si eres de dretes vota NO. Perque la Constitucio Europea consagra un Parlament d’ opereta, una institucio de parasits sense cap poder real, una elit de burrocrates que chuplen del nostres impostos i no aprofiten per a res.

8) Si eres d’ esquerres vota NO. Perque la Constitucio Europea se centra en el repartiment del poder, dixa en un segon plano als ciutadans pero otorga la preeminencia de la construccio europea als interessos economics, etc.

9) Si eres inteligent vota NO. Perque la Constitucio Europea es un insult a l’ inteligencia ya que votarém una Carta Magna que els politics ni s’ han esforçat en donar-la a coneixer llevat d’ en programes de la televisio fem.

10) Si eres inconformiste vota NO. Perque la Constitucio Europea es insuficient a mes d’ un empastre. Si ara els ciutadans la tombem els politics s’ esforçaran en oferir-nos una atra Constitucio molt millor, una com mos cal.

http://llenguavalenciana.blogspot.com/

sábado, agosto 13, 2005

75) BRINDE EN CAVA VALENCIÀ PEL BOICOT A CATALUNYA!

Un ridicle Carod-Rovira ficant-se el cava catala pel cle.
75) Critica Social. 22-12-2004.
BRINDE EN CAVA VALENCIÀ PEL BOICOT A CATALUNYA!
Ferrer.


El boicot al cava catala ha sortit efecte. L’ ultracatalanufo cap d’ ERC Josep Lluïs Pérez Carod-Rovira es permete boicotejar la candidatura de Madrit als Jocs Olimpics de 2012 i la Llengua Valenciana. I en aixo sols ha conseguit que madrilenys i valencians hagen segut els mes actius a l’ hora de contraatacar boicotejant el cava catala, que ya acumula perdues multimillonaries i que ha dut a Pérez Carod-Rovira a disculpar-se. I es que des de sempre als catalans han tengut el punt debil en la cartera. Ahi es a on els fa mal... La pela es la pela.

Pero el boicot no deu llimitar-se sols al cava. Res de comprar en Caprabo, tots a Mercadona i Consum! Res de posar els estalvis en Caixa Catalunya, La Caixa o el Banc Sabadell Atlantic tenint entitats com Bancaixa, Caixa d’ Aforros del Mediterraneu, Ruralcaixa... Estos Nadals, en lloc de comprar productes catalans mirem be el lloc de procedencia i comprem vins i cava d’ Utiel-Requena, torrons de Xixona, calcer d’ Elig, joguets d’ Ibi, roba feta en Valencia, llibres en Normes d’ El Puig... I si vols fer un bon regal estos Nadals, ceramica de Lladro.

Pero ficats a boicotejar... ¿Que tal l’ Expo de Saragossa 2008? Una exposicio sobre l’ aigua que es cimenta en l’ egoisme i l’ insolidaritat que humilla els sentiments dels valencians ben val que cap valencià vaja a visitar-la. I l’ Academia de Zaplana prepara com a regal enverinat de Nadal la denominacio “valencià-catala” per a l’ idioma que parlem pels valencians. Responsable d’ este monstre catalanufo i desvalencianisador es Paquito Camps, president de la Generalitat Catalano-Valenciana. Tambe ells es mereixen un boicot. Pero en forma de vots.

http://llenguavalenciana.blogspot.com/

martes, agosto 09, 2005

74) ANTOLOGIA DE LA BURRERA, L’ANALFABETISME I ATRES CATALANOANIMALADES (2).

El 27-N el poble protestà contra les agressions de PSOE i tripartit catala.
74) Llengua Valenciana Si. 21-12-2004.
ANTOLOGIA DE LA BURRERA, L’ANALFABETISME I ATRES CATALANOANIMALADES (2).
Ferrer.


Per a fer-mos riure a carcallada neta no hi ha res millor que llegir els arguments cientifics dels catalanufos. Son tan hilarants i surrealistes que pareixen firmats pel propi puny i lletra de Groucho Marx. Ni El club de la comedia ni Humor s’ escriu en h ni No et rigues que es pijor ni Caiga qui caiga... Qui vullga trencar-se el pit de tant de riure, li recomane llegir -en els forums d’ internet que debaten el conflicte llingüistic- les bestieses que diuen els catalanofascistes a modo de “proves cientifiques i irrefutables”. Com aperitiu, ahi teniu tres perles.

1) Un dels arguments habituals que llegim en el Forum d’ El Palleter per part dels catalanoignorants es que a Valencia es parla el catala perque durant la Reconquista vingueren repobladors de Catalunya. ¿I vingueren montats en una maquina del temps o que? A caball segur que no, perque que yo sapia en l’ any 1238 –any de la conquista i naiximent del Regne de Valencia- Catalunya no existia. Aixina es que ya m’ imagine a tots eixos colons catalans a bordo d’ OVNIS i plats volants aterrant en el Regne de Valencia de 1238. Que kults son...

2) Els catalanofascistes diuen que el rei Jaume I el Conquistador va dur a Valencia la marfega, es dir, la bandera de Catalunya. Aixo es com dir que el rei Jaume I portà la bandera de l’ Unio Europea (UE), quan en 1238 ni existia Catalunya ni la UE, ni tampoc les seues respectives banderes. Quan els comentes que en 1238 la bandera d’ Arago tenía dos barres i no quatre, et responen que era la quatribarrada “pero reduida a dos barres per falta d’ espai”(!!!) Aço es com dir que a la bandera de França li llevem el roig perque ocupa molt d’ espai.

3) Els catalanufos afirmen que la Real Senyera es la bandera de Valencia capital i no la de tota la nacio... Curios, si tenim en conte que el Cap i Casal te un escut i no una bandera. Ells argumenten que la marfega era originariament la bandera de Barcelona i que eixa, que per la seua propia regla de tres deuria representar tan sols a Barcelona i no a tota Catalunya, es la bandera que millor representa a Valencia. I no expliquen tampoc com pot ser compatible que dos països distints (Catalunya i Valencia) tinguen una mateixa bandera en lloc de dos.

Continuarà...?

http://llenguavalenciana.blogspot.com/

lunes, agosto 08, 2005

73) ANTOLOGIA DE LA BURRERA, L' ANALFABETISME I ATRES CATALANOANIMALADES.

Els balears, al costat dels valencians en la manifestacio del 27-N.
73) Llengua Valenciana Si. 21-12-2004.
ANTOLOGIA DE LA BURRERA, L’ANALFABETISME I ATRES CATALANOANIMALADES.
Ferrer.


Lo del forums d’ internet (valencianistes i catalanufos) no te nom. Es impressionant. Alli venen en pla kult molts catalanufos que per a justificar una imaginaria unitat llingüistica i nacional entre valencians i catalans mos aporten arguments cientifics dignes de ser inmortalisats en una antologia de l’ analfabetisme. Aixina es que d’ ara en avant, si Deu vol –i l’ editor tambe- publicare periodicament les millors barbaritats. Anim, a vore qui de tots els catalanufos amolla l’ animalada mes gran, que a final d’ any li regalarém les orelles de ruc d’ or!

1) Es evident que el “Principat de Catalunya” no ha existit mai de la vida. A la pregunta de com podia Catalunya ser un principat sense haver tengut cap princip mai, un catalanofasciste va respondre en el Forum d’ El Palleter que “principat” venia de “principal”, es dir que el comtat de Barcelona era el comtat principal (aço es, el mes destacat) de tots els comtats precatalans i que aixo li convertia en “Principat”. Aço es com dir que Alcala de Chivert es un poble “real” (es dir, no es fictici) i que per tant al ser “real” aixo el convertix en Regne.

2) Els catalanofascistes argumenten: “Totes les universitats del mon diuen que el Valencià i el catala son la mateixa llengua”. I quan els demanes els documents a on totes les universitats afirmen tal cosa, la merda els cau pel camal perque tals proves no existixen ni existiran. Una universitat es per definicio un forum obert de debat on un professor pot defendre blanc i un atre negre. Si les universitats apostaren per una sola teoria i no acceptaren la discussio i el debat, dixarien de ser universitats per convertir-se en dictadures intelectuals, es clar.

3) La penya Bon Rollo i el panflet Vilaweb s’ han tret de la chistera una lliga de futbol imaginaria: la dels Països Catalans. Aci es computen els resultats dels clubs valencians, balears i catalans quan s’ enfronten entre sí en la Lliga Espanyola. Aixina en la temporada 2002-2003 “el Valencia guanyà la lliga dels Païsus i l’ aficio valencianista es llançà al carrer per a celebrar-lo” (!!!) mentres que en la 2003-2004 el Barça quedà campeo de la lliga dels Païsus (a pesar del doblet conquistat pel Valencia en la vida real). Qui no es consola es perque no vol.

Continuarà...?

http://llenguavalenciana.blogspot.com/

sábado, agosto 06, 2005

72) FRANCESC CAJA I EL CIRCUL VICIOS DEL TOTALITARISME.

El terrorisme catalanufo amenaçant de mort a Paco Caja.

72) Llengua Valenciana Si. 20-12-2004.
FRANCESC CAJA I EL CIRCUL VICIOS DEL TOTALITARISME.
Ferrer.


En l’ Alemanya Nazi es perseguia als jueus. Bona prova d’ aixo fon “la nit dels cristalls trencats”, en que els nazis trencaren les botigues i comerços de tots aquells alemanys que sabien que eren jueus. El dictador Adolf Hitler no es va contentar en aço i obligà als propis jueus atacats a pagar una indemnisacio a l’ Estat per causar “destroses contra l’ Estat Alema”. No solament sel’s perseguia, sino que a mes es responsabilisava a les victimes de sa propia persecucio: “Els jueus son una raça inferior, uns traidors a Alemanya, uns conspiradors, etc”.

A l’ Espanya de Francisco Franco es perseguia als qui no pensaren com ell. Es denunciava als homosexuals, que anaven a preso nomes per ser-ho. Es torturava, assessinava, amenaçava i fusellava a rojos, democrates i als republicans nomes per ser-ho. A l’ igual que en l’ Alemanya Nazi tambe en Espanya es responsabilisava a les victimes de la seua propia persecucio. Aixina “els republicans son tots una horda de barbars sanguinaris i d’ antiespanyols, els maricons son uns malalts que poden ser curats en una terapia de descarregues electriques, etc”.

En l’ Unio Sovietica de Josip Stalin tambe es perseguia als opositors a la dictadura. Aixina, s’ encarcelava a molts ciutadans, sel’s confiscava els seus bens i propietats i sel’s dixava en el carrer i sense res... De fet, Stalin una volta ordenà eixecutar a totes les persones que no tingueren calls en les mans “per antirrevolucionaries”. Novament, es responsabilisà a les victimes de la seua propia persecucio: “Es que este es un fasciste, aquell un capitaliste, el de mes alla es un antirrevolucionari”. Les victimes tenien mereixcut lo que els succeïa tambe aci.

En Euskadi des de fa mes de trenta anys hi ha una banda terrorista anomenada ETA que secresta i assassina. En eixa banda colaboren molts politics i ciutadans d’ a peu, donant-li cobertura, refugi, denunciant a tot el qui no pensa igual. 1.000 morts en 30 anys de terrorisme i una societat trencada a on no pots parlar de politica en un bar per por a que et maten. Com en els casos anteriors, tambe aci les victimes tenen la culpa de la seua persecucio: “Son fascistes, son espanyols, no tenen RH -, no son de la raça vasca, son maketos, son antivascs, etc”.

Hui en Catalunya un professor de l’ Universitat de Barcelona, Francesc Caja, està amenaçat de mort tan sols per no compartir la politica llingüistica de la Generalitat. Deu aguantar que uns catalanofascistes encapuchats entren al seu despaig i li’l destrossen, que facen pintades contra ell, que irrumpixquen en classe i l’ insulten... I el rector de l’ Universitat de Barcelona li retira l’ escolta que fins ara li protegia. Tambe aci es responsabilisa a Caja de lo que li ocorre: “Caja fasciste”. Pero... ¿qui son els fascistes realment? La meua solidaritat, professor Caja.

http://llenguavalenciana.blogspot.com/

martes, agosto 02, 2005

71) L’ ANALFABETISME DEL DIARI PARLEM I EL MEMORANDUM DE LES LLENGÜES.

L' autor del cartell, fichage estrela dels periodistes galactics de Diari Parlem.
71) Llengua Valenciana Si. 17-12-2004.
L’ ANALFABETISME DEL DIARI PARLEM I EL MEMORANDUM DE LES LLENGÜES.
Ferrer.


Que el Diari Parlem manipula i mentix no es cap novetat. Es nota de llunt que este es un diari d’ aficionats a on qualsevol verdulera pot redactar qualsevol animalada, i enviar-la per a que li la publiquen. Es lo que ocorre quan quatre borricos volen jugar a ser reporters i no tenen ni puta idea de res. A continuacio ficare un fragment d’ una noticia falsa publicada per Josep Melero en este panflet de poca monta el darrer dia 13-12-2004.LA UNITAT DEL VALENCIÀ/CATALÀ QUEDA PROVADA DE FORMA IRREBATIBLE AL MEMORÀNDUM

“La unitat valencià/català ha quedat provada de forma jurídicament irrebatible a la UE amb el memoràndum que el govern de Zapatero ha entregat. Açó significa un gran triomf per a tots els defensors de la nostra llengua i la veritat. D’ara endavant es podrà parlar a Europa valencià/català, gallec o euskera quan participe un representant d´alguna de les autonomies que tenen una d´aquestes llengües com a pròpia”.


Abans d’ entrar a desmontar lo que diu el titular i l’ entradeta (es tot fals) nomes voldria destacar que en el Diari Parlem no s’ han enterat encara que la denominacio “valencià/catala” que fiquen en el titular fon desestimada. Per lo vist, estaven tan ilusionats en eixa nomenclatura que ni s’ han vullgut enterar que al final ha quedat descartada. Destacar tambe el to franquiste, totalitari, reaccionari, parcial i manipulador d’ este text, que parla de “triumf de la veritat”. Els bloqueros, posseidors de la veritat absoluta. Ningu mes la te a banda d’ ells.

1) Que ZP envie un memorandum no significa que l’ unitat de Valencià i catala haja quedat “provada de forma juridicament irrebatible” a la Unio Europea (UE). De fet, per a esglai, pasme, sorpresa i indignacio de Josep Melero, el Valencià ya està reconegut per la Unio Europea com a llengua minoritaria des de fa molts anys.

2) Valencià, euskera, catala i gallec no poden ser llengües de treball a la UE perque no son llengües estatals (es dir, no es parlen en un estat sancer, nomes en una part concreta d’ un estat). El memorandum no aprova l’ unitat de les llengües catalana i valenciana (qui te fam somia rollos), tan sols propon que totes estes llengües puguen ser “idiomes de treball” a la UE i que siga l’ Estat Espanyol el que sufrague els costos. Res mes. Dic “idiomes de treball” (entre cometes), puix, a l’ hora de la veritat, tan sols podrien ser llengües de treball “de segona divissio” puix en tot cas un eurodiputat podria parlar catala pero ningu li respondria en tal idioma ad ell.

3) Eixe memorandum no val per a res. Es tan sols una proposta que per a tindre alguna validea ha de ser aprovada per unanimitat pels 25 estats membres de la UE, en que hi haja un sol estat que diga no el memorandum valdra lo mateix que tota la pseudociencia catalanufa: res. Els suros de Diari Parlem son tan incults que confonen una simple proposta d’ Espanya en una norma aprovada per la UE. Es com si un diputat d’ ERC reivindica al Parlament Espanyol que l’ eixercit no intervinga en Catalunya en cas d’ independisar-se i al sandema el panflet bloquero titula: “L’ eixercit espanyol no intervindrà a Catalunya en cas d’ independisar-se”.

http://llenguavalenciana.blogspot.com/

lunes, agosto 01, 2005

70) LI DIUEN PLA, ENCEFALOGRAMA PLA.

Joan Imbecil Pla, el peo de Pasqual Margall.
70) Critica Social. 14-12-2004.
LI DIUEN PLA, ENCEFALOGRAMA PLA.
Ferrer.


“L’ any vinent tornare a Castello per a vore cremar les gaiates”. Esta frase mitica que segur passarà als anals de l’ historia la rubricà el sociata Joan Ignaci Encefalograma Pla, candidat a president de la Generalitat. Pla es un clar eixemple d’ eixe dit que reça que quan mes suro es algu mes possibilitats te d’ arribar llunt en la vida. Que algu que aspira a ser el president de tots els valencians ignore que en una de les festes valencianes mes emblematiques com es la Magdalena de Castello les gaiates no es cremen mostra que Pla desconeix la cultura valenciana (normal, sols l’ interessa la catalana) i que te un intelecte comparable al de George W. Bush.

En privat, molts sociates admitixen que si Pla va a un concurs d’ incompetents el desqualifiquen per dopage. No importa lo mal que ho faça el president de la Generalitat Paquito Camps; es prou en que el comparen en Pla per a pareixer el canciller Otto Von Bismarck al seu costat. Si yo fora alcalde, Pla es el tipo de politic que desijaria tindre en l’ oposicio; algu que en el seus erros fera bons els meus. No perdria l’ alcaldia mai!!! Pla està decidit a afonar al PSPC a l’ actuar com el peo servil del seu amo Pasqual Maragall. Que si Eurorregio, que si ni una gota d’ aigua als valencians, que Valencia no es nacio pero Catalunya sí... I Pla que diu amen a tot.

A voltes sospite que Joan Ignaci Encefalograma Pla (com li diuen molts ara) es un infiltrat del PP per a afonar el socialisme. Cada volta que obri la boca el seu partit pert vots. De fet, si Pla tinguera un programa diari al Canal Nueve en un horari de maxima audiencia a on explicara sos punts de vista al poble, el PSPC ni entraria en les Corts. Quan veig als sociates d’ atres llocs senc enveja. Els sociates catalans defenen lo de Catalunya, els sociates aragonesos lo d’ Arago, els manchecs lo de la Mancha... ¿Quin pecat hem comes els valencians per a haver de patir a uns sociates que defenen qualsevol cosa de vinga fora abans que defendre lo de dins de casa?

http://llenguavalenciana.blogspot.com/