viernes, junio 30, 2006

228) AZNAR: EL CUERPO DEL DESEO (5).

jueves, junio 29, 2006

227) AZNAR: EL CUERPO DEL DESEO (4).

miércoles, junio 28, 2006

226) PSOE, BLOC i EU LI NEGUEN L' AIGUA A VALENCIA, ALACANT I MURCIA I ES DESTAPEN COM A ANTIVALENCIANS.

Sense aigua, la taronja desapareixerà.

PSOE, BLOC I EU LI NEGUEN L' AIGUA A VALENCIA, ALACANT I MURCIA I ES DESTAPEN COM A ANTIVALENCIANS.

Unio Valenciana demana que el PHN es faça pronte perque l'insuficiencia en els recursos hidrics del nostre territori es un factor llimitant per al creiximent economic valencia.

Valencia, 22 d'Octubre de 2002

Introduccio:

La Peninsula Iberica es un territori en el que tenim diferencies climatiques i geografiques molt importants, que afecten de manera significativa, no solament a la cultura i personalitat dels diferents comunitats autonomes, sino tambe a la disponibilitat dels recursos hidrics naturals.

Es parla molt de que el regadiu en Valencia i Murcia es excesiu, pero...¿Els que diuen aixo coneixen realment de lo que parlen? En Arago la superficie de regadiu es de 410.679 Ha, representant el 12% del regadiu total en Espanya. Mentres tant, en Valencia es de 359.995 Ha, el 10% del regadiu total espanyol, segons l'anuari del MAPA, 1999.

Segons el "Llibre Blanc de l'Aigua en Espanya", el denominat ambit de planificacio "Ebro" conta en uns recursos hidrics en regimen natural de 17.967 (hm3/any), mentres que Segura conta en 803(hm3/any) i Xuquer en 3.432 (hm3/any). La comparacio del recurs hidric renovable es prou clara segons les conques de les que estem parlant.

Arago vol continuar aumentant la seua superficie de regadiu, per a atraure riquea al seu territori. Mentres tant, els catalans volen que Valencia tinga llimitat el seu creiximent economic per la manca d'aigua. El 24 de Novembre, es manifestaran pels carrers de Valencia per a que l'aigua no arrive ad esta terra valenciana. Bloc, EU i PSOE es fiquen en contra dels interessos valencians. ¿Que nos passaria als valencians si nos manifestaren per Barcelona? ¿Per que tenen eixa mania tan imperialista de desfilar per Valencia?

L'excusa pseudoecologica perfecta: PHN=camps de GOLF:

Entre els argument en contra del PHN esta el de que solament servira per a regar Terra Mitica i nous camps de Golf. Be,el PHN no parla mai de la constuccio de nous camps de Golf, lo qual seria absurd. En un clima com el nostre en el que els recurs hidric superficial es llimitat, els camps de Golf es reguen en l'aigua provinent del acuifers, i es precisament el problema de la sobreexplotacio de acuifers lo que intenta solucionar el PHN.

Es important que els visitants de El Palleter sapien que en Catalunya existixen 35 camps de Golf, mentres que en Murcia no tenen ni 3.

Tambe es important tindre una idea de l'ordre de magnitut del consum d'aigua d'un camp de Golf, que supon un minim anyal de 30 hm3 per a un camp de Golf de 18 forats. Per tant, els camps de Golf catalans, consumixen un minim de 1050 hm3 a l'any, que curiosament es lo que el PHN preveu transvassar al Xuquer, el Segura i Almeria. ¿Per que no protesten per aixo els grups ecologistes que es dediquen a presionar en contra dels interessos valencians?. La resposta es obvia: No son grups ecologistes, son grups de pressio financiats per a paralisar el desenroll valencià, que busquen arguments "ecologistes" per a frenar l'expansio del Port de Valencia (principal competidor del de Barcelona), paralisacio de les obres de l'AVE Madrit-Valencia (mentres que callen sobre el Madrit-Barcelona), etc...

Confrontacio territorial

El problema de l'aigua esta sent utilisat pels catalans per a dividir als valencians i als aragonesos per interesos purament economics. L'enfrontament entre Arago i Valencia esta impedint que nos pugam entendre i pugam ficar en marcha proyectes tan importants com l'autovia Sagunt-Somport. Els politics valencians, llunt de vore en perspectiva el problema estan fent-li el joc a CiU. Arago i Valencia tenen interesos similars, i necesitem entendre-nos per a desenrollar els nostres territoris. L'eixida natural de Valencia a Europa es per Arago, reduint-se molt considerablement les distancies en un dels mercats mes importants de les exportacions valencianes, que ara per ara han de circular per Catalunya.

La sumissio del BLOC i PSOE a la burguesia catalana esta fent que estos partits continuen avivant el foc de la confrontacio territorial entre Valencia i Arago, mentres que el PP no sap arrivar a acorts en Arago, perque ni saben ni els importa l'historia, ni veuen la necessitat de coordinar l'economia valenciana en la d'Arago.

Els valencians necessitem l'aigua de l'Ebre, pero els aragonessos podrien guanyar tambe, si a'acabaren les obres del 'autovia Sagunt-Somport que unix Valencia, travessant de sud a nort Arago. L'hinterland del Port de Valencia aumentaria, i li llevaria mercat al Port de Barcelona, que si que esta conectada per autovia en Zaragoza. El turisme rural d'Arago, es desenrollaria gracies a una millora de la conexio en Valencia, i tambe el transports faria de l'unio d'Arago i Valencia, un eix important en la creacio de riquea. Un eix que esta sent dividit i enfrontat pels pancatalanistes antivalencians de PSOE i BLOC, i que els miopes de PP no saben coordinar.

El PHN es ecologicament necessari:

Per a justificar la seua falta de solidaritat, argumenten que l'aigua s'utilisara per a regar camps de Golf, Terra Mitica, i que el PHN no respeta el mig ambient (argument este massa utilisat de manera irresponsable per l'esquerra). Des de esta web, intentem donar una miqueta d'informacio per a que els nostres nauchers puguen tindre mes criteri a l'hora d'opinar sobre el tema.

Alacant i Murcia tenen una manca estructural d'aigua, que implica que el recurs hidric potencial maxim es inferior sistematicament a les demandes actuals. El sistema Xuquer-Turia, es un sistema en el que en seqüencies hidrologiques adverses poden patir problemes de suministre. Aixo vol dir, que les necessitats d'aigua(eixides al sistema) son majors que les entrades, lo que implica una utilisacio abusiva dels acuifers, que no es nova d'ara, sino que ya ve des dels anys 60 i 70.

I aixo te un problema migambiental de primera magnitut. Per la sobreexplotacio historica de l'aigua en la conca del Segura, l'intrusio marina ha salinisat els pous, i els acuifers es troben contaminats. La manca de recursos hidrics han contribuit a la perdua de calitat ecologica del territori. El PHN, es un intent de paliar esta situcio per a que arrive l'aigua que desfaça el desequilibri, en l'aigua aportada des de l'Ebre (entrades al sistema), i que llimita clarament l'aparicio de nous cultius de regadiu (eixides).

Al Delta de l'Ebre no li afecta el PHN:

Atre dels arguments "ecologics" en contra del PHN es que es necessari que tot l'exedent de l'Ebre desenvoque en la mar per que no es produixca una minva en la superficie del Delta de l'Ebre.

Primer de tot, els nauchers de El Palleter han de saber que es un Delta, i com es forma. Els rius transporten sediments en suspensio, provinent de l'erosio de les conques dels rius, i este transport es deu a una serie de factors: La densitat dels sediment, la velocitat de la correct d'aigua, la viscositat, temperatura, etc... de l'aigua. La cantitat de sediments que pot arrastrar un riu depend de l'erosio de la conca d'ixe riu, i la configuracio actual de l'Ebre ha sigut possible, gracies a la deforestacio de la vall de l'Ebre durant l'ultim mileni. Per tant, l'aportacio de sediments que formaren el delta de l'Ebre, es reduiria si es repoblaren els boscs de la vall de l'Ebre, per eixemple.

En arrivar el riu Ebre al mediterraneu, els sediments es depossiten verticalment modelisant-se este fenomen per la Ley de Stokes, lo que implica una entrada de sediments al sistema "Delta". Per contra, les corrects maritimes distribuixen de nord a sud estos sediments, lo que implica una eixida al sistema. Si es produix un desequilibri a on les entrades de sediments son major que les eixides, llavors el Delta creix, com ha ocorregut en els ultims segles.

Pero, es la regulacio de l'Ebre per mig d'embalsaments (i no el PHN) la que ha provocat que el transport de sediments del riu haja vist reduit les entrades en un 95%. De totes maneres la situacio del Delta es estable, actualment. Per tant, la reduccio de l'aport de sediments al Delta no es deu en absolut al PHN, sino mes be als embalses que s'han fet per a regular el capdal de l'Ebre, que distrubuixen l'aigua en les 410.679 Ha de regadiu d'Arago i les 250.526 Ha de Catalunya. I aixo es lo que no diuen ni PSOE, ni BLOC ni EU, ni els grups ecologistes pancatalanistes de tall antivalencià.

Per atra banda es absurd que es diga que el PHN reduirà la cantitat de sediments que han d'arrivar al Delta, perque les bombes que impulsarien l'aigua cap a terres valencianes (si la incompetencia del PP no nos perjudica) no estan dissenyades per a que circulen aigua en sediments (arena, argila, limos, etc...) i ans de bombejar esta aigua es filtra(evidentment), cumplit una solucio de compromis entre aigua lliure de sediments, i reparacio asumible de les bombes per abrasio dels seus components.

La veritat

El Delta de l'Ebre conta en una superficie de 320 km2, en una poblacio de 50mil habitants que viuen de l'agricultura en una superficie de 20mil Ha, a on l'arros es el cultiu majoritari, en una produccio que supon el 98% de l'obtinguda en Catalunya. Poc a poc veem que els suposts interessos ecologics de Convergencia i Unio i el seu satelit en Valencia (BLOC) son mes be interessos economics.

Sobre el consum de l'aigua:

La demanda d'aigua es pot diferenciar entre demanda de la poblacio, demanda industrial, i demanda agricola, a les que hem de llevar les demandes ecologiques. En Espanya, la demanda de la poblacio es del 15%, l'industrial del 5%, i es la demanda agricola la mes important, que representa un 80%.

Confrontacio territorial

El problema de l'aigua esta sent utilisat pels catalans per a dividir als valencians i als aragonesos per interesos purament economics. L'enfrontament entre Arago i Valencia esta impedint que nos pugam entendre i pugam ficar en marcha proyectes tan importants com l'autovia Sagunt-Somport. Els politics valencians, llunt de vore en perspectiva el problema estan fent-li el joc a CiU. Arago i Valencia tenen interesos similars, i necesitem entendre-nos per a desenrollar els nostres territoris. L'eixida natural de Valencia a Europa es per Arago, reduint-se molt considerablement les distancies en un dels mercats mes importants de les exportacions valencianes, que ara per ara han de circular per Catalunya.

La sumissio del BLOC i PSOE a la burguesia catalana esta fent que estos partits continuen avivant el foc de la confrontacio territorial entre Valencia i Arago, mentres que el PP no sap arrivar a acorts en Arago, perque ni saben ni els importa l'historia, ni veuen la necessitat de coordinar l'economia valenciana en la d'Arago.

Els valencians necessitem l'aigua de l'Ebre, pero els aragonessos podrien guanyar tambe, si a'acabaren les obres del 'autovia Sagunt-Somport que unix Valencia, travessant de sud a nort Arago. L'hinterland del Port de Valencia aumentaria, i li llevaria mercat al Port de Barcelona, que si que esta conectada per autovia en Zaragoza. El turisme rural d'Arago, es desenrollaria gracies a una millora de la conexio en Valencia, i tambe el transports faria de l'unio d'Arago i Valencia, un eix important en la creacio de riquea. Un eix que esta sent dividit i enfrontat pels pancatalanistes antivalencians de PSOE i BLOC, i que els miopes de PP no saben coordinar.

FONT: Redaccio El Palleter - 22 d'Octubre de 2002.


http://www.llenguavalenciana.blogspot.com/

martes, junio 27, 2006

225) AZNAR: EL CUERPO DEL DESEO (3).

lunes, junio 26, 2006

224) PROXIMA PARADA: TERCER PACTE DEL POLLASTRE.

El PP perfilant la seua estrategia electoral.

175) Llengua Valenciana Blogspot. 26-6-2006.
PROXIMA PARADA: TERCER PACTE DEL POLLASTRE.
Ferrer.


Tot fa pensar que els mercenaris de la Unión Popular (de valenciana no te res) s’ han venut atra volta. Tot augura uns negres presagis per a l’ unitat del valencianisme. En els proxims mesos es podria escenificar un teatre de cara a l’ opinio publica. S’ orquestaria una taula de negociacions per a teoricament unir-se a Coalicio Valenciana, una mera representacio teatral ya que la UP ya hauria firmat en el Partido Popular (PP). Al final de tot dirien que no han pogut arribar a un acort en Sentandreu, perque es un radical i un intransigent. D’ atra banda ya tenen l’ excusa preparada per a anar de la ma del PP; no es atra que evitar un tripartit d’ esquerres al païs.

Repasem els indicis:

1) Durant mes d’ un any la UP ha estat marejant la perdiu en CV per al final no arribar a res.
2) Joaquim Ballester no expulsà als artifex del Segon Pacte del Pollastre: Valero Eustaquio, Juli Chanzà, etc.
3) S’ incorpora a l’ eixecutiva a Vicent González-Lizondo fill, com a submari infiltrat del PP.
4) El pepero Esteban González Pons parla de la possibilitat de que PP i UP es presenten juntes en 2007 i de que l’ Academia Valenciana de la Llengua Catalana “no supondria un obstacul per a eixe acort”.
5) Josep Manuel Miralles passa de ser un desconegut a convertir-se en home de palla de Lizondo.
6) Lluïs Melero impedix a la llista de Chimo Galcerà presentar-se a les eleccions a la presidencia de la UP.
7) No content en aço, Miralles s’ autoproclama president sense ni tan sols efectuar votacions puix a pesar de no tindre cap contrincant podria haver-se donat la situacio de rebre mes vots blancs o nuls que al seu favor.

No sé vosatros, pero a mi m’ arriba al nas olor de pollastre rostit. La Unión Popular s’ hauria venut una volta mes, aixo si, a canvi d’ un carrec per a Miralles, Lizondo i potser per a algun atre panchacontent. Sols caldria saber si la UP definitivament es disol per a integrar-se en el PP o si per contra hi haura un acort preelectoral a on es mostren de forma ben visible les dos sigles. Els mercenaris de la UP podrien anar de la ma dels panques del PP, eixos valencianistes que han creat l’ Academia Valenciana de la Llengua Catalanana i oficialisat el catala en Valencia. Aço serviria per a neutralisar a CV per una banda i per a fer front a les esquerres per una atra.

En la meua opinio Paquito Camps torna a equivocar-se d’ estrategia. Errà quan decidi mantindre la barrera del 5%. Perque si l’ haguera ficat en el 3% es posible que l’ Entesa s’ haguera deslligat en dos o tres partits, i el BNC, que hauria entrat a les Corts ell sol, podria pactar en Camps a canvi de dos o tres conselleries. Ara lo unic que ha conseguit es provocar la colera de tots els partits d’ esquerra, que finalment s’ uniran contra el PP. Com que Camps s’ olora un tripartit a la catalana, ara llança una nova OPA amistosa a la UP, per a deglutitar-la. Pero es que ara, en el tercer pacte del Pollastre que ve, Paquito erra els calculs i pot tornar a cagar-la de nou.


I la cagarà perque la UP te suficients vots potencials com per a ajudar a Sentandreu a entrar a les Corts, pero ni de conya per a espentar al PP a obtindre una absoluta que el propi PP ha ficat massa cara (50 diputats). Tembe perque quan els votants potencials de la UP vegen que el seu partit els ha traicionat de nou passaran a votar enrabiats a Sentandreu, per lo que el PP apenes aprofitarà el vot unioniste. La cagarà a mes perque Coalicio te força suficient per entrar en les Corts sense Miralles. Pero si al final no entra, Camps l’ haura cagat de totes formes puix haura dixat fora de les Corts a l’ unic partit que de veritat pot impedir un tripartit en el païs.

http://www.llenguavalenciana.blogspot.com/

domingo, junio 25, 2006

223) AZNAR: EL CUERPO DEL DESEO (2).

sábado, junio 24, 2006

222) ALGUNA VOLTA HEU SENTIT VERGONYA ALIENA?

Atencio al nom de la mar que hi ha entre Valencia i Balears.

PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD ARAGONESA
IGLESIAS DICE QUE EL ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN "ESTÁ MUY BIEN DONDE ESTÁ, QUE ES BARCELONA".

El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, se ha mostrado optimista respecto a su participación en el Patronato de la Corona de Aragón dos décadas después de su constitución. En plena polémica por el desmembramiento del Archivo de Salamanca, el socialista aragonés quiso dejar claro que su Gobierno no reclamará ningún documento. "El archivo está muy bien donde está, que es Barcelona", dijo Iglesias, que, no obstante, añadió que las comunidades afectadas deben gestionarlo conjuntamente.


L D (Agencias) Tras asistir a la conferencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, ha declarado a Europa Press que la propuesta de financiación autonómica catalana es una "posición de salida y no de llegada".

El presidente de Aragón también se refirió a la polémica por las obras religiosas de la Franja de Ponent que se encuentran en Lérida y en Barcelona, que enfrenta al Obispado de Barbastro y al de Lérida. Iglesias reconoció que esta situación, aunque es un problema entre obispados produce "rozamientos" entre las comunidades de Aragón y Cataluña, pero espera que la situación se resuelva en los próximos meses.

El Vaticano ha designado un "árbitro" para que determine qué piezas corresponden a cada parte y apeló para la solución al "buen sentido" de los obispos. La sentencia del Vaticano dio la razón a la diócesis de Barbastro sobre la propiedad de las obras de arte religiosas que se encuentran en el Museo Diocesano de Lérida y en otros lugares.

Iglesias se mostró mucho más optimista respecto a su participación en el Patronato de la Corona de Aragón dos décadas después de su constitución y espero "avanzar" en ello en "muy poco tiempo". El presidente aragonés consideró que la situación en este Patronato está "encarrilada" tras años "atascada" y que cuentan para ello con la posición favorable del Gobierno central y de la Generalidad de Cataluña para que tanto Aragón, como Valencia o Baleares formen parte de dicho patronato. "El archivo está muy bien donde está, que es Barcelona", pero las comunidades afectadas deben gestionarlo con juntamente.
FONT: Libertad Digital 13-5-2006.

viernes, junio 23, 2006

221) AZNAR: EL CUERPO DEL DESEO.

jueves, junio 22, 2006

220) OTRA ESPAÑOLADA MÁS.

Els mes hipocrites despres es queixaran quan ocorrega aço.

EL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA SÓLO DEJA LA BANDERA ESPAÑOLA POR EL FÚTBOL.

El alcalde socialista Bartomeu Bas afirma que así «se suma al mundial»

F. Piera, Torrent

Si por el alcalde de Paiporta fuera, la selección española ganaría con toda probabilidad el mundial de fútbol que se disputa en Alemania. El socialista Bartomeu Bas no ha dudado incluso en incumplir la Ley por la que se regulan los símbolos de la Comunitat Valenciana y su Uso y ha retirado del balcón del Ayuntamiento paiportino las enseñas de la Comunitat Valenciana y Europa mientras se disputan los partidos de España en el mundial.
Así ocurrió ya el pasado miércoles con el debut de la selección española contra Ucrania y en un intento, reza una nota oficial de la corporación paiportina, de «dar fuerzas a la selección española». La bandera de España estuvo ondeando sola en el balcón del consistorio durante todo el partido y, desde luego, al once de Luís Aragonés no le fue mal. Puestos a ello la iniciativa se repitió anoche durante el encuentro contra Túnez.
Según explica el alcalde de Paiporta, Bartomeu Bas «mientras la selección continúe en el mundial» será así. Añade el máximo mandatario de este municipio de l'Horta Sud que de esta forma, «los paiportinos apoyan a los jugadores españoles para que el mundial sea histórico y se repitan los resultados del primer partido».
El balcón del consistorio de paiporta no es la primera ocasión en que se viste de diversos colores para celebrar uno u otro evento. Bas hizo ondear la enseña republicana el pasado mes de abril o ornamentó la fachada del edificio con la enseña del movimiento gay en su día internacional. Junto a las enseñas el balcón suele lucir pancartas reivindicativas exigiendo Institutos, Centros de Salud, condenando la violencia de género...
En esta ocasión se da la particularidad de que la decisión de retirar las enseñas de la Comunitat Valenciana y Europa contraviene la Ley de símbolos valenciana que obliga expresamente a que las tres banderas ondeen en el balcón. La ley sólo permite como excepción y en el caso de que haya que añadir -nunca quitar- alguna enseña concreta para una festividad determinada retirar la bandera europea siempre y cuando sólo haya tres mástiles, pero en ningún caso la española o valenciana. Curiosamente son las autoridades locales las que han de velar por el cumplimiento de esta norma.

FONT:
Levante-EMV. 20-6-2006.

QUEIXEU-VOS EN:

AJUNTAMENT DE PAIPORTA
Direcció
C/ Mestre Músic Vicent Prats i Tarazona, 3
Tel 96 397 12 22
Fax 96 397 17 25
premsa@aytopaiporta.es
secretaria@aytopaiporta.es

ajuntament@aytopaiporta.es


http://www.llenguavalenciana.blogspot.com/

miércoles, junio 21, 2006

219) AZNAR: PRÍNCIPE DE LA PAZ (5).

martes, junio 20, 2006

218) ELECCIONS A LA GALLEGA.

Manuel Fraga, al puto carrer.
174) Llengua Valenciana Blogspot. 20-6-2006.
ELECCIONS A LA GALLEGA.
Ferrer.


Despres de dotze anys de govern pepero en Valencia, el Partido Popular (PP) pot trobar-se al final d’ un cicle. El president de Coalicio Valenciana (CV) Joan Garcia Sentandreu vaticina que en Valencia es pot repetir lo de Galicia, a on l’ inclit mandatari Manuel Fraga es va quedar a un sol escany de la majoria absoluta i pergue la presidencia, a l’ unir-se contra ell tant els socialistes com els nacionalistes de Bloc Nacionaliste Gallec (BNG).

Que haguera donat Fraga per tindre un partit frontiça sobre el que recolzar-se per a perpetuar-se en el poder. Pero el PP estava sol. Algo semblant va ocorrer tambe en Balears en 1999. El Partido Popular no va atenyer la majoria absoluta i al final es creà un un pentapartit que es feu en el poder en ses illes (Partit Socialiste de les Illes Balears, Partit Socialiste de Mallorca, Esquerra Unida, Els Verts i Unio Mallorquina). Tots units contra el PP.

El PP juga en foc. Vol amalgamar a tota la dreta en un sol bloc, des de la moderada fins a l’ extrema passant per la democristiana, lliberal o regionalista. I per a aixo s’ ha dedicat a triturar als partits de dreta en els que ha pactat (Partit Nacionaliste Vasc (PNV), Partit Aragones Regionaliste (PAR), Partit Regionaliste Cantabro (PRC), Unio Valenciana (UV)...) Esta estrategia equivocada i suicida ha abocat al PP a trobar-se absolutament sol.

En atres paraules, el PP o trau majoria absoluta o no governa. Perque en que es quede a un sol escany de l’ absoluta, tots els demes partits s’ uniran contra ell per a impedir que governe, com passà en Galicia o Balears. En el nou Estatut Catalano-Valencià, les Corts Valencianes es compondran de 99 diputats. L’ absoluta ne son 50. I despres de 12 anys de desgast, de corrupcio i de lluites internes el PP ni de conya podra atenyer eixa sifra.

¿Que passarà llavors? Com Sentandreu, tambe Eliseu Climent parla d’ “eleccions a la gallega” i apela a l’ unitat de PSPV, Entesa, BNC i ERPC per a desbancar al PP. Si volem impedir un tetrapartit de socialistes, comunistes, nacionalistes catalans, ecologistes, feministes, rojos cremaesglesies, okupes i demes flora i fauna sols mos resta una sola opcio: que Coalicio supere la barrera del 5% i tinga la clau de la governabilitat en les Corts.

http://www.llenguavalenciana.blogspot.com/

lunes, junio 19, 2006

217) AZNAR: PRÍNCIPE DE LA PAZ (4).

domingo, junio 18, 2006

216) EL CHOLLO DE SER DIPUTADO.

Eduardo Zaplana afirma que no ha furtat mai.

EL CHOLLO DE SER DIPUTADO.
Joan Ignaci Culla.

Incluso cuando militaba en política, siempre he creído que el acceder a un cargo público gracias al respaldo popular, era un gesto voluntario, además de poseer unas inquietudes ideológicas que plasmasen un sentido de justicia y de servicio a la ciudadanía. Trabajo y esfuerzo servían de recompensa a los románticos de la política.

Pero lo tiempos cambian y, parece ser, los planteamientos también. Hoy priman los intereses de partido, cuando no los personales, por encima de los ideológicos. Las promesas plasmadas en los programas electorales (el PP, con la defensa del valenciano, cuando ha firmado la unidad de la lengua a través de la AVL, y el PSPV dejando a nuestros agricultores sin agua y a nuestra Comunidad sin el bien imprescindible de prosperidad), no se cumplen. Para la historia quedan, alguien los juzgará. Pero a ellos en estos momentos no les importa. Aquí, a diferencia de en otros sitios, los cargos electos no tienen que dar explicaciones ni a sus votantes, ni al resto de ciudadanos; más bien todo lo contrario. Una vez conseguida el acta, muchos hacen gala de su supuesta superioridad (no intelectual, claro), exigiendo adulación, y derecho a casi todo, a los que no hacía mucho tiempo les estrechaban las manos para conseguir sus votos.

La metamorfosis que experimentan muchos de ellos (¿nadie se ha planteado hacer una tesis doctoral?) los convierte en los nuevos Césares. Lo que pasa es que estos, a diferencia del real, no tienen a nadie detrás que les diga: “Recuerda que eres humano”. Tanto es así, que ahora, desde su Olimpo, los diputados han pensado dar un paso más para desmarcarse (más si cabe) del pueblo.

Los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas han presentado a la Comisión de Gobierno Interior una propuesta para garantizar de forma automática la pensión de jubilación a los diputados que cuenten con dos legislaturas (8 años) y no alcancen el mínimo exigido a cualquier trabajador, sea: jardinero, oficinista, periodista, basurero, albañil o autónomo; de 15 años. Con esta medida pretenden anular lo que hasta hora era una facultad potestativa de la Mesa de la Cortes, y siempre que tuviesen 65 años. Es decir, que si se aprueba esta medida (como está en Madrid), independientemente de la edad y de los ingresos de que dispongan (antes tenían que demostrar estado de necesidad), gozarán de una renta asegurada.

Parece ser que, incluso, tienen resuelto el caso en que salga rechazada la consulta que van hacer a la Seguridad Social, pagando desde el Erario Público la diferencia de los años no cotizados.

El agravio comparativo no sólo es escandaloso con respecto al resto de los trabajadores, que lo es, sino incluso a aquellos como las viudas, a quienes quitan los derechos adquiridos por el esfuerzo del cónyuge, limitándoles las pensiones a cuotas ridículas para su subsistencia.

De llevarse a cabo tan inmoral acuerdo, no nos extrañe que salgan a la palestra nuestros diputados ofendidos, para justificar lo injustificable. Demostrarán que su trabajo no sólo se limita a apretar el botón en función del dedo levantado por el portavoz de su partido, sino que es mucho más laborioso.

No es de extrañar que en la opinión pública gane enteros el descrédito de los políticos y el aumento de la abstención. O que aborrezcan a los que venden su ideología por un sueldo en otro partido, si eso les asegura su futuro económico.

A este paso, y una vez comprobado el chollo, todos los ciudadanos van a querer ser más que diputados, vividores de la Patria . Si la renta vitalicia no es suficiente, en caso de no salir reelegidos, o que por causa de que su comportamiento deshonesto se les inhabilite, siempre habrán empresas amigas donde colocarse.

Menos mal que toda regla tiene su excepción y ha habido, hay y estoy convencido de que habrá, personas que pongan su afán de servicio y de justicia a la ciudadanía. Si no, muchos tendríamos que aplicar la máxima de Morgan: “Sé que algún día podría ser político, pero por ahora prefiero seguir siendo honesto”.


FONT: Llengua Valenciana Si. 20-9-2005.

http://www.llenguavalenciana.blogspot.com/

sábado, junio 17, 2006

215) AZNAR: PRÍNCIPE DE LA PAZ (3).

viernes, junio 16, 2006

214) ¿ERES VERDE? ¡PIENSA EN HAMMERSTEIN!

L' ecocatalanufo David Hammerstein.

¿ERES VERDE? ¡PIENSA EN HAMMERSTEIN!

M. Gasparet.

Quien lo ha tratado asegura que se quiere abeja reina, que es incapaz de deshojar la margarita sin contar antes los pétalos, que tiene -en definitiva- muy buena foto pero muy mala fotosíntesis. Es David Hammerstein Mintz (Los Ángeles, 1955), eurodiputado de Els Verds en la lista del PSOE y, a su decir, «referente de la ecología política en España»; un «activista» simpático e impúdico que «parla català» con acento americano, o un «arribista» venido a más, que siempre supo estar en el lugar adecuado en el momento oportuno.

Ahora, sus compañeros de partido le piden que comparta la escudilla de Bruselas porque «los verdes» son una sana cofradía o una comuna de robinsones que montan en bicicleta mientras no pueden montarse en aviones comerciales «all included».

A David Hammerstein lo quieren dar de baja de la «Confederación de Partidos Los Verdes», que debe ser como una excomunión pero en plan naturista. Pero David se hace el guiri y disfruta a borbotones del acta y de los mingitorios del Europarlamento, por más que le nieguen el saludo las mismísimas aves de las florestas.

Puede que sean sólo maledicencias de acreedores obcecados, o destilaciones vagas de ese pecado nacional y nada ecológico que es la envidia, pero lo que nadie puede decir del eurodiputado Hammerstein es que no le haya puesto a la vida y a la política imaginación y desparpajo a raudales.

El nombre de su página web personal, «www.david-en-europa.org», ya sugiere un entusiasmo por la meta alcanzada, por la cinta rota tras una larga carrera de pedaleos y encadenamientos a pie de obra, ratificados en la diagonal de una fotocarné en la que sonríe con rebujo de pleno al quince.

Atropellos y carrera de sacos

En 1978 llegó a España y abrazó el catalán, que venía a ser la cuota de progresía más barata a mano. Todo el mundo lo recuerda haciendo campaña por sí mismo y por Els Verds. Se paseó con un paraguas enorme de color verde como si fuera un funambulista de sí mismo; disimuló atropellos urbanos dejándose caer sobre el capó de coches en batería para protestar contra el exceso de velocidad en las ciudades; esculpió figuras de hielo para denunciar el calentamiento global y arañarle fotos a la prensa; y protagonizó una carrera de sacos emplazado por los dividendos de un concurso televisivo en el que se ponía a prueba la avidez de los concursantes. Ya en Bruselas, no dudó en hacer campaña por el «sí» a la Constitución Europea, aunque su partido decidió votar «no». «Siempre ha ido a la suya. Nunca ha respetado la disciplina de partido. Así es Hammerstein: ¡¡Noouu hi Passareuu!».


FONT: ABC. 3-8-2005.

http://www.llenguavalenciana.blogspot.com/

jueves, junio 15, 2006

213) AZNAR: PRÍNCIPE DE LA PAZ (2).

miércoles, junio 14, 2006

212) AGRAVIOS COMPARATIVOS.

Els jueus foren victimes dels nazis, valencians i balears ho som dels catalanufos.


AGRAVIOS COMPARATIVOS.

José Manuel Bou Blanc.


A principios del año 2000 ETA mataba al concejal del PSOE Buesa y a su escolta. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia se exhibía una pancarta que decía "Gracias ETA. Algunos nos alegramos". El estudiante que la colocó fue perfectamente identificado. Su fotografía colocando la pancarta apareció en el diario El Mundo y en Valencia TeVe. No fue expulsado de la Universidad. La Coordinadora d´Estudiants dels Paisos Catalans (CEPC) apareció implicada en el suceso. La Junta de la Facultad emitió un comunicado defendiendo a este colectivo.

Antes el entonces Decano de Derecho Carbonell había autorizado un acto del notorio colaborador de ETA Pepe Rei, semanas después del cierre del diario Egin y meses antes de que fuera procesado por inducción al asesinato. Durante el acto estudiantes fueron agredidos por los pasillos y cuando alguien hizo una pregunta inconveniente al conferenciante, otro asistente gritó: "Que le peguen un tiro y que se calle". No hubo investigación alguna por parte de la Universidad.

En Novienbre de 2000 un acto "antifascista" de la CEPC termina con la agresión por parte de radicales catalanistas a miembros del colectivo valencianista Renovación Universitaria en la Facultad de Derecho (Diario de Valencia 21- 11- 2000). Pese a ser los agresores perfectamente conocidos la Universidad no sancionó a ninguno.

En Enero de 2001 la CEPC boicotea el homenaje al profesor Broseta, asesinado por ETA, con insultos y escribiendo una pancarta amenazante. A ninguno de los participantes en el boicot se le abrió expediente por la Universidad.

Antes de todo esto, los Claustrales del grupo AEN - CEPC habían sido condenados por injurias a la Corona al irrumpir violentamente en un acto al que asistía el príncipe Felipe. El Claustro de la Universidad no sólo no inició actuaciones sino que emitió un comunicado solidarizándose con ellos, apelando a la "libertad de expresión".

Esta es un pequeña muestra de los incidentes que, desde hace años, se vienen produciendo en la Literaria, protagonizados por nacionalistas catalanes de extrema izquierda con el beneplácito de la Universidad. Sirva esto de contexto para glosar lo sucedido el Martes 23 de Mayo de 2006 en la Facultad de Derecho.

Estudiantes valencianistas tenían prevista una charla-coloquio. El Decano de Derecho Carlos Alfonso, en el último momento, negó la autorización del aula para poder llevarla a cabo. El mismo espacio que se concedía a quienes brindaron con cava cuando asesinaron a Broseta se les negaba a ellos, sólo por ser valencianistas. Por lo visto para la Universidad no condenar al terrorismo no es un crimen tan grave como creer que el catalán y el valenciano no son lenguas distintas.

El acto se desconvocó, pero no dió tiempo de avisar a muchos simpatizantes que se presentaron el día y hora previstos en el Edificio Departamental. Para evitar incidentes el mismo Juan García Sentandreu, presidente de Coalición Valenciana, se personó en el lugar para advertir a sus seguidores de que no se iba a celebrar el acto. Cuando explicaba los motivos el Decano irrumpió entre el gentío amenazando con llamar a la policía.

A pesar de sus irresponsables provocaciones, los incidentes producidos fueron leves, sin que haya que lamentar daños a personas o a bienes públicos.

La nota de prensa de la Universidad resulto cuanto menos sorprendente, porque en ella se puede leer que: cincuenta encapuchados ( ¿ ? ) de ultra-derecha ( ¿¿ ?? ) asaltaron la universidad ( ¿¿¿ ??? ), arrollando a los agentes de seguridad ( ¿¿¿¿ ???? ), pues bien: ni eran cincuenta, ni había ningún encapuchado (a los que llevan capuchas, sí les autorizan el aula), ni eran de ultra-derecha, ni asaltaron nada, ni arrollaron a nadie. Entre los asistentes se encontraban personas como Manuel Ricart o Fernando Millán, que ocuparon puestos de responsabilidad con la UCD y el PSOE hace alguna década y que han hecho más por la democracia en este país que todos los decanos de la Universidad de Valencia juntos.

Pero no contento con haber ideado esta ficción dramática que ha provocado la querella de Coalición Valenciana contra la Universidad por Injurias y Calumnias, el Decano Carlos Alfonso amenaza con expedientar y expulsar (ahora sí) a los estudiantes que de algún modo participaron en el acto.

Estamos seguros que el Decano es un buen demócrata y que no cumplirá sus amenazas. No querrá que nadie piense que los rumores sobre su futuro político en Izquierda Unida, coalición formada en torno al Partido Comunista de España, el último partido comunista que queda en Europa, tienen algo que ver con su extraña actitud. No querrá que nadie pueda decir que dirige la Facultad como si fuera un Soviet, amenazando con represaliar a los estudiantes que no le hacen la pelota, con la misma facilidad con la que Stalin borraba a los trosquistas purgados de las fotos.

Los agravios comparativos que ponen de manifiesto estos hechos son tan rotundos que ni siguiera precisan de comentarios.

FONT: El Palleter. 9-6-2006.

http://www.llenguavalenciana.blogspot.com/

martes, junio 13, 2006

211) AZNAR: PRÍNCIPE DE LA PAZ.

lunes, junio 12, 2006

210) YO VI A LOS FASCISTAS PEGAR A LOS CIUTADANS.

Els catalanistes aposten pel pensament unic i la censura.

YO VI A LOS FASCISTAS PEGAR A LOS CIUTADANS.
Victoria Prego.

Yo estaba ayer en Girona. Me tocaba ir a ver qué decían los Ciutadans de Catalunya sobre el asunto del Estatuto. Lo que no sabía era que iba a asistir a una demostración del totalitarismo más bestial contra un grupo pequeñísimo de hombres y mujeres que no están de acuerdo ni con el contenido del Estatuto ni con el nacionalismo como planteamiento político.

Llegué pronto. Y allí, delante del edificio, se había concentrado un grupo pequeño, al principio de 14 o 15 jóvenes, que evidentemente pensaban desplegar unas banderas que llevaban dobladas: unas rojas, otras rojas y amarillas, otras verdes.

La cita era a las 19.30 horas. Y sobre las 19.20, como movidos por un resorte, los miembros del grupo, que ya había aumentado mucho y que contaba con varios individuos maduros, muy maduros, se dirigió en tromba hacia la entrada de la Fundación de La Caixa, donde se iba a celebrar el acto.

Yo entré también. Ni Arcadi Espada ni los demás participantes en la mesa habían llegado aún, pero ya empezaron los insultos: "¡Fascistas, hijos de puta, no me hables en esa lengua [el castellano], que es una lengua impuesta por una guerra!". Y gritos de "Franco, Franco, Franco" a garganta batiente.

Una señora, supongo que miembro de Ciutadans, les decía "Tranquilos, tranquilos, nosotros tenemos derecho a expresar nuestras opiniones". Los otros berreaban sin parar. Y, según luego me han dicho, le tocaban el culo. Pero yo eso no lo vi.

A mi lado, un señor se lamentaba: "¡Que hayamos tenido que soportar una dictadura y ahora volvamos a tener que ver cosas como ésta...!". Estaba desolado pero, sobre todo, se le veía desesperado.

Los berridos arreciaron y las amenazas subieron de tono. "¡Como me hagas una foto te doy una hostia que te mato, hijo de puta!", dice un energúmeno corpulento, muy rubio, de dos metros de alto y otros tantos de envergadura, con el pelo rapado al cero pero dejándose el pelo largo por la coronilla, a modo de coleta 'sauvage'.

En esto un individuo mayor, que los 50 años ya no los cumple seguro, se acerca con una cara de odio —que yo le vi porque estaba a 30 centímetros de mí— e intenta pegar a uno de los de Ciutadans. Le empuja violentamente y le levanta la mano. A continuación lo intenta conmigo, pero no llegó a pegarme. Le faltó un pelo.

¿Estarían presentes en todo este episodio los Mossos d'Esquadra? Si ellos lo dicen yo no lo dudo, pero en ese caso su incompetencia fue sideral. Porque allí siguieron los tíos y las tías, gritando insultando y amenazando.

Hasta que llegaron aquellos a los que estaban esperando: Arcadi Espada y sus compañeros. Entonces se abalanzaron sobre el pequeño grupo y el cincuentón que me había querido pegar pegó a Arcadi Espada.

Yo estaba, de nuevo, a pocos centímetros de la cabeza de Arcadi. Le pegó fuerte, todo lo fuerte que pudo, en la nuca. Espada se revolvió instintivamente y le lanzó una patada que no llegó a darle porque el tío se escabulló mientras seguía gritando. Los demás fascistas se lanzaron contra los miembros de Ciutadans para agredirles y vapulearles.

Todo esto se produjo en medio de un tumulto extraordinario, con decenas de personas metidas en el vestíbulo de la Fundación, un espacio de no más de ocho metros cuadrados. Yo llegué a tener miedo de que me aplastaran contra la pared. "¡Fascistas, hijos de puta, fuera de aquí!", aullaban mientras atacaban a los ciudadanos e intentaban forzar la puerta de seguridad para acceder al edificio.

Varios de los miembros de Ciutadans resultaron con contusiones y hematomas.

Por fin subo al salón donde se iba a celebrar el acto. No había más de 40 personas. Unos héroes, habida cuenta del terror desplegado ante la puerta que disuadió a varias personas de entrar. Tuvieron miedo de ir a escuchar la opinión de otros ciudadanos como ellos.

Tuvieron miedo de participar, siquiera fuera como espectadores, en un acto de disidencia de los postulados nacionalistas. Tela.

Empezó el acto y debo decir que aquello fue como un Seminario de la facultad de Políticas. Cuatro hombres —dos profesores, un abogado y un periodista— reflexionando lentamente, con un tono muy medido y muy sereno, sobre las razones de su discrepancia.

Es completamente inaudito que esos individuos y quienes hubieran deseado escucharles estuvieran siendo objeto de semejante violencia por parte del fascismo más clásico, revestido de nacionalismo agresor. Nada nuevo, por otra parte.

Estas cosas ya las hemos visto y las conocemos. Conocemos la actuación terrorista de los 'camisas pardas' nazis y sabemos como actuaban los camisas negras. Desgraciadamente, estos engendros repiten toda la sordidez de aquel terror.

Terminado el acto, los Mossos dicen a los ponentes que salgan por la puerta de atrás. ¡Por la puerta de atrás unos ciudadanos demócratas que disienten de una ley y de una ideología! Pero era porque los energúmenos esperaban en la salida principal.

Después de bajar escaleras interiores y pasar por cuartos de almacenaje, salimos a la calle.

Y los fascistas, que se dan cuenta, acuden a la carrera arreciando sus insultos. Los Ciudadanos de Cataluña iban asediados por delante y por detrás por sujetos que les llamaban de todo, incluido "¡Inmigrantes, iros a España!" y otros gritos inauditos como "¡Bilingües!", además de los consabidos "¡Os vamos a dar de hostias, payasos, hijos de puta, a ver si te meten un petardo en el culo!" y demás.

Fueron 300 metros inolvidables sin que ninguno de estos engendros fuera molestado ni detenido.

La cosa llegó a tal punto que el grupo, por indicación de la Policía, tuvo que refugiarse en la entrada de una casa, uno de esos portales que tiene zaguán. Y allí, mientras seguían siendo amenazados e insultados a berrido limpio, esperaron a que llegaran los Mossos antidisturbios, que hicieron un pasillo por el que los Ciudadanos de Cataluña, apenas ya cinco o seis, pudieran subir a unos coches policiales que les sacaron de allí.

Uno de aquellos bestias, el rubio grande como un armario, que aullaba ferozmente, llevaba puesta una camiseta negra que ponía: "STOP AL RACISMO". Qué delicada, la broma.

Hubo agresión, claro que sí. Fue tal como lo cuento. Esto que yo vi fue pura delincuencia política, además de un escándalo monumental para cualquier organización que se pretenda democrática. Es el mismo modelo de Batasuna y del llamado terrorismo callejero del País Vasco.

Sólo que esto ocurre en la Cataluña del 'seny' y mientras la Policía dice que no le consta la agresión. ¿Cómo le va a constar si no estaba delante cuando se produjeron los ataques? Pero insisto: yo lo vi. Y así ocurrió.


FONT: El bloc de Victoria Prego. 6 -6-2006.

http://www.llenguavalenciana.blogspot.com/

domingo, junio 11, 2006

209) AZNAR: BIENVENIDO MISTER BUSH (5).

sábado, junio 10, 2006

208) EL DECANO DE LA MENTIRA.

A on estan els encapuchats i asaltants d' ultradreta?

EL DECANO DE LA MENTIRA.


Ayer el decano de derecho ultrajó a la propia institución decanal y universitaria con un comunicado calumnioso y falsario contra los estudiantes de la universidad, contra Coalición Valenciana y la persona de su presidente Juan García Sentandreu.

En una delirante “Nota de Prensa” y en diversas manifestaciones a medios de comunicación que hoy dan la noticia con manifiesto interés en perjuricar la imagen de Juan García y de Coalición Valenciana, el decano hace afirmaciones delictivas donde se acusa a Juan García Sentandreu y a Coalicio Valenciana de participar o ser el instigador de un “asalto” a la Facultad de Derecho, asistiendo acompañado de “encapuchados” o personas que portaban “pasamontañas” y de convocar un centenar de personas de “extrema derecha”, todos ellos argumentos falsos y tendenciosos que entran dentro del tipo delictivo recogido en el artículo 205 ss del Código Penal como calumnia y del artículo 208 ss en su condición de injurias graves con publicidad, ya que las mismas se han propagado por medio de la imprenta y radiodifusión.

Juan García ha actuado con prontitud ante un relato fantástico que ofende a la verdad y a todos los que fueron testigos de lo que verdaderamente ocurrió. Al día siguiente de los hechos se ha formulado ante el Juzgado de Instrucción decano de Valencia una querella criminal contra el decano de la Facultad de Derecho de Valencia.

LAS FOTOS.
Al documento se han aportado 100 fotografías de lo que aconteció, relacionadas ordinalmente con la fecha y hora precisa de cada una de ellas. Un documento extraordinariamente revelador al que sólo de faltaba la voz. Ni una amenaza, ni una agresión. Ni un pasamontañas, ni un encapuchado. Juan García en ningún momento intentó dar la conferencia. Sólo procedió a comunicar que el acto estaba prohibido y no así el de los probatasunos que sí se reunieron recientemente. Pero faltaba la voz.

EL VIDEO.
Una persona anónima ha colgado esta mañana en la red el video de lo que ocurrió. En el se puede ver a Sentandreu y al Decano en el momento en que comienza la intervención del primero para comunicar que “el otro día se pidió formalmente hacer una mesa redonda en el salón de grados ”, siendo interrumpido por un desbocado y provocador decano que espetó, hasta tres veces, “no es cierto”. La supuesta conferencia dada por sentandreu se limitó a un “vamos a desalojar el salón, vamos a desalojar el hall, porque el acto no está autorizado. No se ha autorizado. No se ha autorizado una charla coloquio pedida legalmente aunque sí que se autorizó a herri batasuna. Pero nosotros nos vamos.”

SI ES CIERTO.
El palleter.com ha tenido acceso al reportaje fotográfico, al video y a la documentación oficial donde se solicitó hace un mes –y así consta registrado de entrada por la Facultad- la mesa redonda y se denegó el pasado jueves, 18 de Mayo, lo que motivó que no se pudiera desconvocar de jueves a martes por carta.

De esta manera los organizadores y Juan García acudieron al hall de la facultad al saber que había gente interesada por la conferencia con el fín de desconvocarla. El video es una prueba impresionante de ello. Pero el decano, con su presunción de honorabilidad, ha sido capaz de engañar a los medios de comunicación que hoy señalan de manera injusta a un García Sentandreu al que se le imputan hechos probadamente falsos. Ahora, el decano y los propagadores de su mentira deberán de rendir cuentas ante la justicia. Pero… ¿Quién se hará ahora cargo del gravísimo daño político que se la inferido a Juan García y a los militantes de Coalición Valenciana?


FONT: El Palleter. 24-5-2006.


http://www.llenguavalenciana.blogspot.com/


viernes, junio 09, 2006

207) AZNAR: BIENVENIDO MISTER BUSH (4).

jueves, junio 08, 2006

206) PER A QUAN UN TURISME DE SOL I PLAJA SOSTENIBLE?

En la plaja les dones es despullen davant dels chiquets.
173) Llengua Valenciana Blogspot. 8-6-2006.
PER A QUAN UN TURISME DE SOL I PLAJA SOSTENIBLE?
Ferrer.


Que el turisme es la principal font de riquea de la nostra nacio no ho discutix ningu. Que els antiprogressistes de l’ esquerra i els ecologistes volen destruir-lo no es tampoc cap secret. Ad ells els molesta que en Valencia s’ haja creat un gran imperi turistic que done treball al poble. Estan empenyats en exterminar el turisme de sol i plaja, potser perque el seu model de progressisme es el d’ eixos extremenys o turolencs que nomes naixer ya ho fan en la maleta baix del braç. No s’ enten d’ atra forma que reneguen d’ un negoci que dona treball a tanta gent.

Yo mai defendré que es creme un bosc per a construir chalets. Mai. Ara be, no entenc quin es el problema perque en una terra erma i baldia a on no hi ha arbres i que no aprofita per a res es construixca un hotel o un camp de golf. Els pseudoprogressistes continuament parlen de “desenrroll sostenible”, de que el turisme de sol i plaja està sobresaturat, etc, etc. Que havent ciutats de 10 millons d’ habitants com Nova York, mos queixem de que el model de Benidorm resulta insostenible perque tinga 100.000 habitants en estiu es per a morir-se de risa.

Es cert que el turisme de sol i plaja patix problemes en Valencia. I que es un model que pot ser insostenible en un futur. Ara be, la solucio no passa per dinamitar el turisme de costa, ni tampoc per impedir que es facen hotels que generen puestos de treball i milloren l’ oferta i la competencia, o per boicotejar els camps de golf, que, contra lo que molts es pensen, consumixen relativament poca aigua i resulten increïblement productius. La solucio passa per millorar els servicis paulatinament per a adequar-los a les necessitats d’ una poblacio que creix.

La solucio passa per: 1) Construir aparcaments publics, per a que aparcar no siga una odisea. 2) Millorar els accesos de les localitats costaneres, que es lo que es fa en una ciutat que creix per a evitar atascs, accidents de transit i embotellaments. 3) Garantisar el suministre d’ aigua, puix la solucio no es dixar de duchar-se sino que l’ aigua que es pert en la mar l’ aprofiten les persones. 4) Garantisar el suministre de la llum, invertint en energia solar, puix la solucio no es apagar el ventilador sino que les companyies electriques facen lo que cal fer.

http://www.llenguavalenciana.blogspot.com/

miércoles, junio 07, 2006

205) AZNAR: BIENVENIDO MISTER BUSH (3).

martes, junio 06, 2006

204) CAMPAÑA PARA ABRIR LOS OJOS A GOOGLE.

Mural pancatalanufo tachat i rebujat pel poble.

CAMPAÑA PARA ABRIR LOS OJOS A GOOGLE.

Campaña para abrir los ojos a Google

http://www.coaliciovalenciana.com/menue/adhesion/formulariopalleter.htmlEl buscaor mes famos d´Internet, Google, tampoc ha fugit dels tentaculs del pancatalanisme. L´ultim atentat als valencians i balears ha segut un portal de Google dels "països catalans", una mostra mes de l´imperialisme i totalitarisme pancatalaniste consentit i alenat pels governs "populars" valencià i balear.

El Google pancatalaniste fa servir el servici de redireccionament web de http://www.ppcc.cat/. El domini ppcc.cat esta registrat a nom de Jordi Tarrida i Checa. Si voleu avisar a Google per denunciar que els panques estan utilisan el seu nom en fins politics podeu escriure a la següent direccio espana@google.com.

La pagina esta incumplint casi totes les condicions de Google per poder utilisar la seua marca. Dins dels usos prohibits estan:

Mostrar una marca de Google como el elemento principal de la página web.
Mostrar una marca de Google de modo que dé a entender la existencia de una relación comercial o de filiación con Google, o que Google apoya o patrocina dicha página, o que pueda razonablemente interpretarse que Google o el personal de Google han creado el contenido editorial o se responsabilizan de sus opiniones.
Mostrar una marca de Google de modo que, según criterio exclusivo de Google, pueda parecer engañosa, difamatoria, ilegal, calumniosa, despectiva u obscena, o de dudosa reputación para Google.
Mostrar una marca de Google en un sitio web que viole cualquier ley o normativa.
Incluir o duplicar páginas de Google (incluida la página que aparece al pulsar el logotipo o el cuadro de búsqueda de Google).
Eliminar, distorsionar o alterar cualquier elemento de una marca de Google.


Campaña El Palleter-Coalicion Valenciana


http://www.coaliciovalenciana.com/menue/adhesion/formulariopalleter.html


Vullc ferli aplegar la meua indignacio per permetre que la seua marca, el seu logotip i colors corporatius s´utilisen com a portal d´un buscaor per als mal nomenats "països catalans", una entelequia imperialista inexistent en la llegislacio vigent i que supon una greu ofensa per a molts ciutadans. Vullc expressarli la meua repulsa per permetre l´existencia d´este buscaor politisat i humillant que oferix els seus resultats en angles per a no ferlos en "espanyol". Desconec hasta quin punt son responsables de l´existencia d´este buscaor que ampra l´image de la seua marca i els resultats de busca, per aixo em pose en contacte en vostes per a expressarlos el meu rebuig i esperant que faça lo possible per a posar fi ad este ofensiu portal del seu buscaor


http://www.coaliciovalenciana.com/menue/adhesion/formulariopalleter.html


FONT: El Tirant Blogcindario. 3-6-2006.

lunes, junio 05, 2006

203) AZNAR: BIENVENIDO MISTER BUSH (2).

domingo, junio 04, 2006

202) LA LECCIÓN.

Tots a una: puta Catalunya!!!

LA LECCIÓN.
Jorge Borrás Frago.

¡Qué gran lección nos está dando el nacionalismo catalán! ¡Qué impagable demostración de cuales son sus principios y su pensamiento! ¡Qué enseñanza tan clara e inequívoca de cual es su estilo y su método!

Ahora ya sabemos lo que nos espera si por casualidad nos atrevemos a llevarles la contraria. Si cometemos la terrible osadía de rebelarnos y decirles que no, que los aragoneses no hablamos catalán, que aragonesa es nuestra palabra. Ahora ya sabemos cual será su respuesta y su modo de actuar: la coacción y la amenaza, el insulto y el desprecio, el escándalo y el linchamiento público.

Debemos tenerlo claro. Los aragoneses orientales, como los valencianos, no tenemos derecho a defender nuestra identidad a través de una lengua propia. Ni se nos ocurra intentarlo. No tenemos derecho a defender nuestra historia, a leer en aragonés nuestros fueros de hace 900 años, a decidir lo que a nuestra tierra pertenece. No. El monopolio de la palabra y la verdad sólo a los catalanes pertenece. Lo nuestro es una despreciable mentira. Lo aragonés es un insulto a su inteligencia y a su ciencia única.

De esta lección magistral nos queda la moraleja, la consecuencia y la actitud, el modo y manera con la que se debe tratar al disidente, al objetor de conciencia, al que piensa por sí mismo y no sigue el camino marcado. Que se enteren de una vez los despistados, todos esos aragoneses que hacen oídos sordos a nuestra denuncia, se puede decir más alto pero no más claro, lo suyo no es un juicio científico, lo que están haciendo es una exigencia y un chantaje basado en la fuerza del poder político.

Que sepan que esa “bondadosa actitud”, que la enseñanza y la educación de esos principios y esos valores es la que debemos esperar los aragoneses si cometemos el error de reconocer oficialmente el catalán en Aragón: el fundamentalismo lingüístico, el pensamiento único, el desprecio y la marginación de lo aragonés. Sólo hay una palabra: la suya. Magnífica demostración de lo que son: una lengua, una nación, un destino en Europa, una identidad, un pueblo, un orgullo.

No les basta con decidir y mandar en su tierra. Basándose en aparentes razones lingüísticas y en el poder de sus votos privados y partidistas quieren también decidir y mandar fuera de los límites de sus competencias, mangonear, extralimitarse, ir más allá, saltarse leyes y fronteras ajenas y tachar lo que no les gusta. Un solo idioma, una sola nación. Ellos tienen “derechos históricos”, los demás no. Los demás somos comarcas, franjas, marionetas de su reino sometido y manejado por la palabra única.

Para ellos defender la “unidad” de su lengua es cuestión de ser o no ser, y es cuestión tan importante y trascendental porque tienen miedo, porque la “aparente similitud” de su lengua con otras es el único argumento que tienen para justificarse a sí mismos y negar a los demás, es la coartada perfecta para seguir manipulando la realidad y reconstruir a su medida imperios artificiales y falsas coronas.

Están aterrados porque si sus vasallos lingüísticos descubren su mentira y se rebelan quedará en evidencia su aparatoso montaje. Toda la mercadotecnia, las publicaciones, la propaganda y las promesas dadas serán papel mojado; todo el dinero, las generosas subvenciones, las instituciones creadas, las voluntades afines y la palabra asalariada serán inútiles; todos sus peones situados estratégicamente fuera de Cataluña serán derrocados; todo ese ingente esfuerzo y descomunal maquinaria no habrán servido para nada. Todo su repetitivo discurso basado en vender y fabricar esa idea perderá su sentido automáticamente y los muros que sostienen su teatro de cartón piedra se derrumbarán estrepitosamente provocando su cierre definitivo por derribo, y eso, sencillamente, no lo pueden permitir de ninguna de las maneras.

Por eso para ellos es muy simple: se está con ellos o contra ellos. No hay alternativa, no hay duda, sólo hay hombres y libros que mienten. Sólo hay enemigos y opositores, sólo el catalán existe, sólo el catalán puede ser reconocido. Sólo hay una emisora, una misma canción, un sólo locutor y un sólo mensaje. Y ese es el modelo, el buen ejemplo que se quiere imponer en Aragón: hablar de Aragón con su palabra y no con la nuestra.

Esa es la actitud tolerante, la rabieta que hace levantarse de las sillas y abandonar las reuniones dejando a los demás con un palmo de narices y la palabra en la boca si no se dice lo que ellos quieren. Ese es el talante y el modo. Lo que los demás tengan que decir no vale nada, sólo la burla y el más absoluto desprecio. Porque los demás somos sus criados, pueblerinos que gracias a ellos sabemos hablar y escribir correctamente, desagradecidos que quieren abandonar su negocio y hacerles la competencia desleal montándoselo por su cuenta. Delincuentes que hay que llevar ante la justicia por calumnias e injurias.

Y esos son para algunos los socios ideales para hacer política, esos son los socios en igualdad y respeto con los que algunos quieren hacer negocios y crear eurorregiones de mercado y ocasión. Con esas reglas y ese ejemplo quieren entrar en el juego, con imposiciones y prepotencias, y no con las normas de la generosidad, la igualdad y el respeto por los demás, de la tolerancia por la opinión del otro y su derecho a expresarse y decidir libremente sobre su palabra y su identidad, a tener plena independencia para mandar en su casa sin padecer insultos ni coacciones.

FONT: FACAO.

http://www.llenguavalenciana.blogspot.com/

sábado, junio 03, 2006

201) AZNAR: BIENVENIDO MISTER BUSH.

viernes, junio 02, 2006

200) ¿SABES QUÉ ES REALMENTE UNA UNIVERSIDAD?

En l' Universitat de Valencia caben els proetarres pero no els valencianistes.

172) Llengua Valenciana Blogspot. 2-6-2006.
¿SABES QUÉ ES REALMENTE UNA UNIVERSIDAD?
Ferrer.

A menudo se entroniza a la Universidad como cúspide de la ciencia y el saber. Lo único que demuestra quien hace esto es que no ha ido nunca a una Universidad, de lo contrario sabría que se trata de un nido de pura y dura anticiencia. Sin embargo, muchos creen que cualquier sandez salida de una Universidad debe ser acatada como si fuera Palabra de Dios. ¿Pero qué es la Universidad realmente? Pues si no lo sabes, te lo voy a decir yo.

La Universidad es la institución que en su momento se mofó de Galileo Galilei, Albert Einstein, Charles Darwin, Thomas Alva Edison o Henry Schilemann, es la institución que expulsó a Salvador Dalí no en una sino en dos ocasiones y en la que Sigmund Freud tardó seis años en hacer una carrera de tres. La Universidad es eso que abandonó Bill Gates en el cuarto curso de carrera porque “no le estaba enseñando nada”.

La Universidad es esa institución anquilosada cuyo discurso metodológico no se ha renovado en centurias. Los planes de estudio son surrealistas, con asignaturas absurdas que nada tienen que ver con el oficio y cada día se ensancha más el abismo entre lo que ofrece la Universidad y lo que demanda la empresa y el mercado laboral. Además, hoy hasta el más zoquete puede acceder a la Universidad, basta simplemente con un 5 de nota.

La Universidad es donde las oposiciones están más amañadas que una escopeta de feria, a menudo hechas incluso a la medida, y para hacerte con la plaza se valora más una afiliación al PSOE o al Opus Dei que los méritos académicos del candidato. Y hay muchos profesores cuyo único interés por la ciencia es explorar bajo las sábanas la anatomía de sus alumnas. Determinados centros en vez de Facultades parecen picaderos más bien.

La Universidad es ese lugar en que los profesores no te enseñan a pensar sino que te enseñan qué pensar, así que muchas asignaturas son meras tapaderas de adoctrinamiento político. Lo que piensa el profesor es correcto, lo que pienses tú irrelevante. La respuesta correcta en el examen es siempre la opinión del profesor. Se bastardiza la libertad de cátedra al entenderla como el derecho del rector a mangonear, colocar amigotes, etc.


La historia nos revela que si el mundo ha progresado es a pesar de las Universidades y no gracias a ellas. Los profesores universitarios son los sofistas de nuestro tiempo. Así que ya estará bien de alabar la supuesta ciencia de una institución que no es sino un monumento a la ignorancia y la incultura. ¡Más mentes libres y menos lavados de cerebro! ¡Si los científicos de un país se encuentran en su Universidad... entonces pobre país!

http://www.llenguavalenciana.blogspot.com/

jueves, junio 01, 2006

199) COM ELS VALENCIANS LA REBUJEN, ENDOSEN LA MARFEGA A AFRICANS IGNORANTS.

1-5-2006: Manifa dels sindicats catalano-valencians.

http://www.llenguavalenciana.blogspot.com/