miércoles, mayo 25, 2005

49) PER QUÉ VALENCIA SÍ ES NACIONALITAT HISTORICA I CATALUNYA NO.

El Regne de Valencia existia segles abans del naiximent de Catalunya.

49) Llengua Valenciana Si. 15-9-2004.
PER QUÉ VALENCIA SÍ ES NACIONALITAT HISTORICA I CATALUNYA NO.
Ferrer.


En Catalunya hi ha un millo de pobres en una societat d’ un total de sis millons, jovens barcelonesos s’ han de marchar a 50 km de distancia de la seua Barcelona natal per a poder comprar-se un pis (algo mes a prop es del tot impossible pel preu prohibitiu de la vivenda), dones maltractades que son apalisades pels seus homens, un Forum Barcelona 2004 que ha especulat en mes de 3.000 millons d’ euros... I davant estos problemes ¿quina es la prioritat d’ un govern que s’ autoproclama socialista, progressista, d’ esquerres i republicà? Puix discutir al voltant de si Catalunya es “nacionalitat historica” o de si es “comunitat nacional”. Per a cagar-se i no torcar-se.

Mentres les empreses tanquen i dixen a les families obreres sense pa, el tripartit discutix sobre la quadratura del circul en un debat d’ intelectuals de salo. Catalunya, Nacio Catalana, Nacionalitat de Catalunya, Principat de Catalunya (sense princip conegut), Comunitat Nacional Catalana... Ha d’ apareixer algun nom que siga encara mes rupturiste, algo que cap atra autonomia puga copiar mai. Yo, si fora Pasqual Margall, convocaria un concurs d’ idees. ¿Qué tal “Catalunya, mare de totes les nacions, patries i pobles de la Terra”? No estaria mal. Pero lo cert es que quan Margall afirma que Catalunya es una “nacionalitat historica” mentix puix aço es fals.

¿Qué es una “nacionalitat historica”? Uns diuen que els territoris que en 1936 tenien un Estatut d’ Autonomia (Galicia, Euskadi i Catalunya). La veritat es que este es un criteri ben ridicul... ¿Per qué no tirem mes arrere en l’ historia quan Valencia tenía els seus Furs propis i ni Galicia ni Euskadi ni Catalunya existien? Atres diuen que nacionalitat historica es un territori en llengua propia. En tot cas aixo sería una “nacionalitat llingüistica” i en cas que fora historica, la Vall d’ Aran -on es parla l’ idioma aranes (reconegut com a tal per la Generalitat, abans deien que era un dialecte del catala) sería una “nacionalitat historica” pero al marge de Catalunya, es clar.

Tots podem jugar a inventar significats estrambotics que adeqüen un concepte als nostres interessos. Pero sigam serios, ¿qué pot significar el terme “nacionalitat historica”? El propi nom ho diu. Es tracta d’ un territori que historicament es o ha segut nacio. Aixi de clar. Nacionalitats historiques son Castella, Lleo, Navarra, Arago, Balears, Valencia... Totes elles foren nacions sobiranes en algun moment de l’ historia, pero lamente dir-li a Margall que si Valencia fon un Regne independent en el passat, Catalunya no fon nacio independent mai. Per esta rao Valencia sí es una nacionalitat historica mentres que els catalans no passen de comtat de mig pel.

http://llenguavalenciana.blogspot.com/

martes, mayo 24, 2005

48) EL PREOCUPANT SENTIMENT PROPALESTI DELS VALENCIANS.

Israel i Palestina: 50 anys de derramaments de sanc en nom de Deu.

48) Critica Social. 15-9-2004.
EL PREOCUPANT SENTIMENT PROPALESTI DELS VALENCIANS.
Ferrer.


Vaja per davant que soc partidari de l’ independencia de Palestina i la pau per a Israel. Ara be, em preocupa el fort sentiment propalesti dels valencians. Yo, que no crec en maniqueismes, no puc entendre la visio simplista que diu que els israelians son molt roïns i els palestins molt bons. Tant uns com atres son victimes i bochins a l’ hora. Pero Israel patix cinquanta anys de guerres, revoltes i acos. I si fa lo que fa es per pura supervivencia nacional. Voriem quants valencians recolzarien als palestins si tingueren uns fills vixquent alli que hagueren de pujar tots els dies a l’ autobus per a anar al colege i un suicida pujara un dia al mateix en que van els seus fills.

Tant Yaser Arafat com Ariel Sharon son un obstacul per a la pau. No vullc justificar el terrorisme d’ estat d’ Israel, que es injustificable, pero aixi i tot hi ha una gran diferencia: els palestins busquen assessinar a proposit a civils inocents mentres que els israelians volen matar tan sols un objectiu terroriste, encara que moltes voltes sense voler se puguen produir victimes inocents. Els jueus numeraren fa uns anys als palestins... Tot lo mon criticà als israelians: “Li feu als palestins lo que els nazis vos feren a vosatres”. Pero els nazis numeraven als jueus per a matar-los i els jueus numeraven als palestins per a evitar que estos els mataren. Igualet lo un que lo atre.

Pero la qüestio es que el palesti es un poble de desagraits. Espanya es l’ estat occidental mes propalesti del mon... Algu ha vist manifestacions de palestins condemnant la masacre de l’ 11-M? Yo no. Si es produira un atentat com el de l’ 11-M a Valencia creeu que li llevaria la son als palestins? Quan el dictador iraquia Sadam Hussein invadi Kuwait en 1990 els palestins celebraren una gran festa… A pesar de que Kuwait regalava un manà de millons de petrodolars a la causa palestina i acollia en el seu si a mils d’ inmigrants palestins. Si es esta la forma que tenen d’ agraïr-li la solidaritat a un païs que els dona refugi i treball ¿que podem esperar d’ ells?

Pot ser que els jueus no siguen els mes simpatics del mon, pero no en conec a cap que vullga tallar-me el coll pel sol fet de ser occidental o cristia o ateu. No puc dir lo mateix d’ alguns musulmans. I em preocupa eixe fort sentiment propalesti dels valencians... Mes encara sabent que hi ha terroristes islamics en Valencia i que estos mantenen conexions innegables en Palestina. Els valencians deuriem reforçar els vinculs en Israel, puix tenim mes interessos en comu de lo que pareix. I si lo que volem es solidarisar-nos en algun poble estranger colonisat, els “palestins” que a mi m’ importen estan en el Sahara Occidental. Pero d’ eixos ningu s’ enrecorda mai.

http://llenguavalenciana.blogspot.com/

jueves, mayo 19, 2005

47) ELS BOUS: ODA A LA FESTA NACIONAL DELS ESPANYOLS.

Els bous: una mostra de l' esplendor de la civilisacio espanyola.

47) Critica Social. 10-9-2004.
ELS BOUS: ODA A LA FESTA NACIONAL DELS ESPANYOLS.
Ferrer.


No entenc a qué ve fer un drama per l’ espanyolissima festa dels bous. I a que es retransmeten les corregudes per la televisio. Yo mateix he reivindicat –sense sort, aixo sí- la retransmissio en directe de les baralles de galls pero no m’ han fet cas. ¡En lo divertit que sería vore com s’ arranquen els ulls a picotades, tu! Tampoc no estaria gens malament que el llançament de cabres des de lo alt del campanari fora deport olimpic perque aixi la gloriosa seleccio espanyola podria collir un nou entorchat, una nova medalla d’ or per a brindar honor i gloria a la patria espanyola, comuna i indivisible de tots els espanyols. ¡No tots els estats poden presumir de tindre els millors llançadors de cabres del mon! Tambe es bonic comprovar com els nostres fills, hereus ells de la patria, conserven les tradicions i les perpetuen de generacio en generacio, com el fi i elegant llançament de pedres contra els nius dels pardalets. Que no es perguen els valors i el pes de la tradicio, per favor! Aixo mai! Quin orgull ser espanyol, perteneixer ad esta patria, que es cada dia mes una, mes gran i mes lliure! Ya podrien deprendre de mosatros tota eixa panda de barbars que hi ha per tot arreu a Europa, eixos salvages plens de prejuïns i supersticions que mantenen costums migevals i que viuen en països pobretons i retrasats com Holanda, Suïssa, Luxemburc, Suecia, Islandia... Mes valdria que es fixaren un poc eixos barbars en la nostra evolucionadissima Espanya, bressol de la civilisacio i reserva espiritual d’ Occident! Que mes voldrien ells!

http://llenguavalenciana.blogspot.com/

lunes, mayo 16, 2005

46) REALITAT VIRTUAL CATALANUFA (2).

CIS de 2004: El 70% de valencians diu que Valencià i catala son idiomes distints.
46) Llengua Valenciana Si. 8-9-2004.
REALITAT VIRTUAL CATALANUFA (2).
Ferrer.


A voltes –i es algo que ocorre mes a sovint de lo que pareix- ens podem arribar a fer juïs equivocats de tota una societat a partir d’ un grapat d’ individus. Es com aquell que viaja a Canada de turiste i es troba eixe dia en gent molt maleducada que no li diu l’ hora o que ni es molesta en contestar-li a on està tal o qual lloc. Clar, d’ ahi a generalisar i pensar que els trenta millons de canadencs son maleducats, descortesos i prepotents va un pas. Pero aixo no significa que tots siguen aixina sino tan sols que el reduït grup en que has tractat ho era. Es lo que ocorre quan no coneixem la realitat social d’ un poble, ens guiem per prejuïs, ens fem l’ image mental d’ un individu i mes tart transplantem eixa image estereotipada a tot un colectiu i clar, confonem la part en el tot.

Crec que algo aixi es lo que li ocorre als catalans en respecte a Valencia. I mes concretament, als panques. Ells no han chafat Valencia en la seua vida en la gran majoria de casos, o si ho han fet solament s’ han relacionat en un microscopic i marginal grupuscul: el guetto dels catalanufos valencians. I este guetto els vol fer creure que en el nostre païs, els valencians estem desijant convertir-nos en catalans del Sur de la nit al mati, que sentim el catala com a propi i que estariem encantats en que Valencia fora una provincia catalana mes. I clar, els catalans es pensen que quatre millons de valencians pensen igual que els quatre gats en els que han tractat. Despres venen els malentesos, perque quan retornen a Catalunya s’ emporten una image de Valencia que es falsa.

Este guetto –que com a molt es l’ 1% de la societat valenciana- vol fer vore que es la majoria i que en tot cas el restant de la societat –eixe 99% que no pensa com ells- es un tall de faches als que no cal tindre en conte. Pero lo cert es estos grupusculs confonen les seus fantasies en la realitat i ahi venen els malentesos. O es tracta de gent que viu de subvencions de Catalunya i clar, quan arriba l’ amo i senyor del Nort a vore els progressos que estan fent en els seus diners, volen amagar al 99% de valencians i fer vore que en Valencia tots pensem com ells. Tot siga perque continuen amollant la pasta i no es donen conte de que son diners balafiats. Aixi son els catalanufos: confonen la fantasia en la realitat i parlen en nom de tot el poble valencià sense escoltar-lo mai.

http://llenguavalenciana.blogspot.com/

domingo, mayo 15, 2005

45) REALITAT VIRTUAL CATALANUFA.

El poble valencià te molt clar lo que es i lo que no vol ser.

45) Llengua Valenciana Si. 3-9-2004.
REALITAT VIRTUAL CATALANUFA.
Ferrer.


Si el llector ha vist la pelicula “La Matriu (The Matrix)” sabra que tracta d’ uns individus que viuen aventures en un mon de realitat virtual... Ells les viuen intensament, quasi com si fora el mon real... Pero no ho es. Es sols una ficcio. Algo aixina passa en els catalanufos, que construixen la seua realitat virtual particular, creada i dissenyada al seu gust i –com en Matrix- acaben pensant que la seua fantasia es corresponen en el mon real. Molts confonen com els agradaria que fora la societat valenciana (segons ells) en com es esta realment. De fet, hi ha alguns casos de negacio de la realitat tan alucinants que deurien ser tractats per psiquiatres o psicolecs. Analisem ara els arguments d’ un tal “Vinaros”, catalanufo habitual dels forums valencianistes, i vejam qué diu.


Sobre el seu propi poble, el catalanufo “Vinaros” ens comenta: “Vinaros està al centro dels Països Catalans, i tant se’n fot dir-se catala o valencià, sols es una paraula”. No content en situar a Vinaros en un païs que no existix, este autentic taliba del catalanofascisme ens continúa ilustrant. Sobre la bandera valenciana ens diu: “Tot el Regne no la va assumir, ya que no arribà mes alla de Valencia ciutat i prou. El Regne de Valencia s’ identifica en la quatribarrada i el blau es un insignificant que te la bandera. Parle a nivell de poble ras. Degut a les confusions en el per què del blau, als valencians ens dona igual el blau o no, pero som fidels a les quatre barres. I no parle per Vinaros nomes”. Caram, nomes li ha faltat acabar en un sonor “ ¡Cataluña, una, grande y libre!

O siga, que per a “Vinaros” resulta que el seu poble es troba en el centro dels Païsus Imaginaris, que als vinarossencs els es igual ser valencians o catalans, que la Real Senyera no es la bandera de tota la nacio sino nomes la de la capital i que els valencians ens identifiquem en la bandera de Catalunya. Aixo es lo que es diu realitat virtual. Desgraciadament per ad ell en el mon real Vinaros està en Valencia, els Païsus Imaginaris sols existixen en la ment delirant de quatre gats, els valencians no volem ser catalans ni de broma, la Real Senyera es la bandera de tots els valencians i aixina la sentim, i per si fora poc Valencia capital no te bandera sino escut. Gent aixi que no fa sino negar la realitat en els seus deliris es digna de llastima. Pero d’ ilusio tambe es viu.

http://llenguavalenciana.blogspot.com/

miércoles, mayo 11, 2005

44) COALICIO VALENCIANA, UN PROYECTE ILUSIONANT.

Logotip de Coalicio Valenciana (CV).

44) El Palleter. 1-9-2004.
COALICIO VALENCIANA, UN PROYECTE ILUSIONANT.
Ferrer.


Des de fa mesos els valencianistes hem recobrat l’ ilusio gracies a Coalicio Valenciana (CV), en Joan García Sentandreu al capdavant. Joan treballa sense pressa pero sense pausa per a construir un partit valencianiste fort que opte a les Corts en 2007. En sols uns mesos ha unit al valencianisme politic, social i cultural en torn al seu proyecte: un partit foraliste, conservador, valencianiste i social que combata el pancatalanisme i el centralisme de la Meseta, que defenga la nostra Llengua Valenciana, les nostres senyes d’ identitat i la nostra terra.

Joan es un batallador infatigable contra el catalanisme i -a pesar de les adversitats- demostra tindre moltes aptituts per a la politica. No es just que hi haja gent que diga que lo unic que vol es chuplar del pot com Josep Maria Chiquillo o Vicent González Lizondo. Si d’ algo no se li pot acusar es de deshonest, incoherent o fals. ¿O es que ya no s’ enrecorda la gent de que Sentandreu fon un dels qui mes implacablement criticà la venda de UV al PP? Yo, de moment, li done el meu vot de confiança a l’ espera de que no es desvie del bon cami.

Crec que hi ha raons que conviden a l’ optimisme. CV està rebent financiacio per part de l’ empresariat, en uns mesos tindrà 60 seus locals i comarcals, cada volta mes valencians s’ estan afiliant, els descontents de PP, PSOE i UV la veuen en bons ulls i el partit està eixint en els mijos de comunicacio en les seues moltes iniciatives ciutadanes. El valencianisme no està mort. UV arribà a ser quasi la primera força en el Cap i Casal (¿per qué no pot ser-ho CV?) i mes tart o pronte l’ actual barrera del 5% per a entrar a les Corts es rebaixarà al 3%.

CV vol aglutinar l’ unio de tot el valencianisme baix d’ un gran paraigües. Partits com IRV i PRCV pareixen dispostos a sumar forces. Qui sap si en un futur pot ser que tambe UV, ONV i ENV. Pero ¿per qué parar ahí? Es podrien sumar atres grups com Familia i Vida, Comunio Tradicionalista Carlista, Unio de Centro Lliberal, Partit Cannabis o partits locals que tinguen estiro en els seus respectius municipis. Poc importa aci ser de dretes o d’ esquerres, puix tots poden mantindre un nexe d’ unio: una Llengua Valenciana independent per al païs.

No ens hem d’ espantar perque CV pacte en PP, PSOE o en Satan si fa falta... Sempre que siga a canvi d’ una Llengua Valenciana independent. I si no es conseguix, puix a l’ oposicio i llenya al mico contra el govern de torn! CV deuria fer-li la vida impossible en una pressio asfixiant: votar contra totes les iniciatives del govern, fins i tot boicotejar els presupostos... Es tanta la codicia i fam de poder de Paco Camps i Joan Ignaci Pla que –si necessitaren de CV per a governar- son capaços de renunciar als ideals catalanufos per tal d’ asentar-se al sillo.

http://llenguavalenciana.blogspot.com/

lunes, mayo 09, 2005

43) HORISO 2007: TOTS UNITS CONTRA EL PP.

En 2007 este lema es pot ficar molt de moda.

43) El Palleter. 31-8-2004.
HORISO 2007: TOTS UNITS CONTRA EL PP.
Ferrer.


El PP està profundament acomplexat i pels seus complexos ha rebut hosties espectaculars i mes que ne rebrà. Recordeu a l’ ex–president d’ Espanya José María Aznar tractant de fer-se amic de l’ ex-president catala, Jordi Pujol? Que deu pensar mireusté ara que els seus aliats de CIU s’ han fet tan amics del PSOE? Pero que deu pensar ell, l’ adalit de l’ unitat d’ Espanya, al vore a CIU demanar un estat lliure associat? Che, José Mari, tu parlant catala en l’ intimitat i estos de CIU volent trencar Espanya. Uiiiiiiii!!!! De desagraïts el mon està ple!

Millor encara ha estat la llei sobre les parelles de fet que trague avant el PP “per a contentar als progres que tanta llanda donen”. I com mostren sa gratitut? El colectiu homosexual votant en massa per PSOE i EU. I que dir de la gran amistat del Govern del PP i el Grup Prisa? Li han dixat a Prisa que amassara una quantitat de mijos de comunicacio tan gran que inclus pot vulnerar la llei. “Aixi no ens criticaran!” pensaven els peperos. I com li ho han pagat? La SER els ha tirat de la Moncloa d’ una patada en el cul! Uiii, pero que desagraïïïïïïïïïts, tu!

I el PP valencià seguix acomplexadet. Primer oficialisa el catala a Valencia ab l’ Academia de Zaplana (AZ). Ara pensen fins i tot en ficar l’ AZ en l’ Estatut. “A vore si aixi s’ acontenten els rojos i ens dixen en pau”. I com li ho agraïxen? Preparant una coalicio pseudoprogre i pancatalanufa per a desterrar al PP de la Generalitat en les proximes votades nacionals a tota costa (Horiso 2007). PSPC, EUPC, BNC, Esquerra Verda, ERPC, Els Verts, PSAN i Esquerra Catalana tots units contra el partit que feu oficial el catala. Es per a pixar-se de tant de riure!

Proponc que els valencianistes tambe ens afegim a eixe proyecte batejat com Horiso 2007. Pero no sumant-nos a la coalicio pancatalanufa sino creant una gran coalicio de partits valencianistes de totes les sensibilitats (CV, ENV, ONV, UV, IRV, PRCV, UCL...) per a obtindre representacio en les Corts i influir en el futur Govern. Unim-nos tots els valencianistes per crear un tercer espai entre els franquistes del PP i la coalicio pseudoprogre. Arribà l’ hora de dinamitar el govern facha i catalanoespanyolero del PP. En 2007 cal triturar-lo!

http://llenguavalenciana.blogspot.com/

domingo, mayo 08, 2005

42) PER A QUAN L' US TERAPEUTIC DE CELULES MARE EMBRIONARIES?

El cientific valencià Bernat Soria, un dels maxims experts en la diabetes.

42) Critica Social. 18-8-2004.
PER A QUAN L’ US TERAPEUTIC DE CELULES MARE EMBRIONARIES?
Ferrer.


Vaja per davant que -llevat de casos excepcionals- soc contrari a l’ abort, el qual considere un assassinat. De totes formes, crec que la vida no es dividix en blanc i negre, que tambe està el gris i que tot te pros i contres. Si s’ investiga en celules mare, matem sers humans embrionaris per a curar atres persones. Si no s’ investiga, els embrions viuran pero a costa d’ abandonar a malalts a la seua sort quan se’ls podria proveir d’ una cura. A pesar dels molts dilemes etics, crec que en el fondo Valencia deu apostar per l’ us terapeutic en les celules mare.

El problema es que els mijos venen a la societat l’ idea de que les celules mare son una panacea miraculosa que ho curarà tot i que a mes ho curarà en quatre dies. I aixo es fals. Hi haura resultats minimament positius en cinc o deu anys, pero per a la cura de per eixemple la diabetes, el Parkinson o l’ Altheimer caldra esperar encara varies decades. La prensa juga en els sentiments de gent terminal i desesperada, la qual deu entendre que una malaltia que en quaranta anys d’ investigacio no s’ ha remediat tampoc ho fara ara en cinc anys o en deu.

Queda molt per investigar. Les celules mare embrionaries poden servir per a crear organs per a transplants, es cert, pero primer caldra resoldre el problema del rebuig inmunologic i el dels tumors, puix en un 30% de voltes es desenrrollen tumors en les celules mare embrionaries quan estes se transplanten, lo qual de moment les fa inservibles per a us clinic. La possibilitat mes inmediata per a la ficada en marcha de la terapia celular passa per les celules mare adultes i per l’ estimulacio de les celules mare del propi pacient. Tot aixo, a dia de hui.

Aixi i tot l’ investigacio en fins terapeutics ab celules mare embrionaries brindarà grans exits a llarc determini. Son les uniques totipotencials, per aixo son tan valuoses. I si no investiguem mosatros per a obtindre cures, atres estats ho faran. En Valencia hi ha mils d’ embrions congelats que no poden estar-ho eternament. Els que no s’ usen per a reproduccio assistida seran destruits una volta passe X temps si no se’ls dona un us abans. Si eixos, a pesar de les implicacions morals, servixen en el futur per a curar i salvar vides, estarà be a pesar de tot.

http://llenguavalenciana.blogspot.com/

viernes, mayo 06, 2005

41) ESTATS UNITS CONTRA CHINA: ¿LA TERCERA GUERRA MUNDIAL?

China viola els drets humans, colonisa Tibet i amenaça a Taiwan.

41) Critica Social. 11-8-2004.
ESTATS UNITS CONTRA CHINA: ¿LA TERCERA GUERRA MUNDIAL?
Ferrer.


El contencios de Taiwan -una illa del tamany de Catalunya en 23 millons d’ animes- podria desencadenar una gran conflagracio entre Estats Units i China. Pekin considera Taiwan com una mera provincia revolucionaria quan la majoria de la societat taiwanesa veu en bon ulls l’ independencia. Cas d’ anunciar-la, China invadiria a Taiwan d’ inmediat, i este reclamaria l’ intervencio militar d’ Estats Units, païs que ha estat proveint-lo d’ armes durant decenis i en el qual te firmat un tractat de defensa mutua en cas d’ una hipotetica guerra Taiwan-China.

El conflicte arranca en la revolucio comunista; ya que prou disidents chinesos s’ exiliaren a Taiwan per a crear un estat paralel. Durant molts anys Taiwan s’ autoproclamà l’ hereua de la China nacionalista i finalment tractà de constituir-se com un estat independent i secesionat de la China comunista. Actualment Taiwan es un païs independent en la practica i una provincia china en teoria, es un estat de fet, que no de dret. Mentres, China la reclama com part integrant del seu territori nacional i amenanaça d’ aniquilar l’ illa si intenta separar-se.

L’ actual president taiwanes, Chen Shiu-bian, es independentiste. De fet, anuncià per a 2004 un referendum d’ autodeterminacio per a independisar Taiwan oficialment. Al final, ha hagut de retirar les seues pretensions per la seriosa advertencia de China d’ invadir Taiwan en cas de que este anuncie sa independencia formal. Pero els nuvols de guerra no cesen; China –que encara mante colonisat Tibet- envia buqs de guerra a l’ illa cada volta que alli celebren eleccions per a disuadir-la d’ un sentiment independentiste que ha creixcut molt al païs.

Personalment no crec que arribe la sanc al riu. China pesa molt politica, economica i militarment com per a que Estats Units buscara una confrontacio belica en ella; lo mes provable es que abandonara a la seua sort al seu aliat Taiwan. Pel que fa a est ultim encara que acumula un armament nuclear temible dificilment es prou per a disuadir a China d’ una invasio, per lo que per ara jugarà a mantindre el seu estatus de quasi-estat. El dia que caiga el comunisme a China, pot arribar la reconciliacio nacional, l’ independencia o inclus la guerra, qui sap.

http://llenguavalenciana.blogspot.com/

domingo, mayo 01, 2005

40) LA CRISIS NUCLEAR DE COREA DEL NORT.

George W. Bush, comparat en atres grans princips de la pau.

40) Critica Social. 7-8-2004.
LA CRISIS NUCLEAR DE COREA DEL NORT.
Ferrer.


En el pas del temps, i en la mida que s’ ha palesat la descomunal ruïna politica, economica, moral i humana que ha significat la Tercera Guerra del Golf Persic, pareix que la maldat de l’ eix del mal (Iran-Iraq-Corea del Nort) ya no es tanta i que els vents de guerra s’ allunten. I es que aixo d’ encadenar una guerra darrere atra –en la sagnia economica que comporten- es un destarifo propi d’ un llumeneres com el president George W. Bush.

Nomes aplastar a Iraq, Bush amenaçà a Siria en l’ excusa de que esta ocultava les armes quimiques del seu veï. Pero en la Casa Blanca s’ ho degueren pensar millor. “Invadir Siria? Pero si no te petroleu...!” I desafiar Iran, un païs en mes extensio, poblacio, armament, eixercit i cohesio nacional que Iraq pero menys petroleu que este, no pareix tampoc massa rendible. Un os massa dur de rossegar per a la poca molla que li trauries ¿eh Bush?

Potser a Corea del Nort la gent es muiga de fam, pero l’ estat conta en 1.200.000 soldats regulars, 4.000.000 de paramilitars, armes atomiques i capacitat tecnologica suficient per a que els seus misils impacten en la Costa Oest d’ Estats Units. Si a aixo sumes una poblacio de mes de 23 millons d’ habitants, que l’ estat asiatic no te conexions en el terrorisme internacional i que careix de petroleu... ¿quin profit es trau en invadir eixe païs?

El que Corea del Nort desenrolle armes atomiques em preocupa pero no mes que si fora atre païs. Es hipocrita ficar el crit en el cel per Corea quan ningu demana conters a Estats Units, Israel, França, Gran Bretanya, Russia, China, India, Pakistan... Es com si les bombes sols foren perilloses si les tenen una serie d’ estats i inocues si les tenen atres estats que clamen contra les armes de destruccio massiva quan no paren de rearmar-se.

Si be Corea del Nort es una dictadura comunista a on la prosperitat i els drets humans brillen per sa absencia, a nivell nuclear es una potencia. I potser s’ estiga rearmant pero ¿qui no ho faria tenint un contencios en el seu veï, Corea del Sur, i l’ amenaça d’ invasio americana? Lo rar sería no fer-ho. El comerç enriquix les nacions i la guerra les arruïna, en paraules d’ Adam Smith. Pero Estats Units i Corea del Nort continuen sense enterar-se.

http://llenguavalenciana.blogspot.com/